22.12.2017

Uudet rakentamismääräykset hätäisesti voimaan 01.01.2018

Ensi vuoden 2018 alusta astuu voimaan kymmeniä uusia ja uudistettuja rakentamismääräyksiä, jotka sisältävät tuhansia muutoksia nykyiseen. Suuri osa asetuksista tuli allekirjoitetuksi kuluvan vuoden viimeisinä päivinä, kuten tänään, eikä niitä vielä edes löydy ympäristöministeriön verkkosivuilta. Nyt kaikki määräykset ovat statukseltaan asetuksia, joihin liittyy perusteluosio. Ympäristöministeriöllä oli viisi vuotta aikaa tehdä paperit. Ohjeita ei ole vieläkään, vaan tulevat joskus jatkossa. 
Uudet määräykset tarkoittavat lähes poikkeuksetta kiristystä nykyiseen. Mitään laskelmia lisääntyvistä kustannuksista ei esitetä. Ja takaisinmaksuaikoja ei ympäristöministeriö perinteensä mukaisesti osaa tehdäkään.

Ympäristöminiteriön  rakennusneuvos Teppo Lehtinen ei näe aikataulussa ongelmia; hänen mukaansa ”Uudistamisessa on käyty koko ajan hyvää vuoropuhelua rakennusalan toimijoiden kanssa, ja uusien vaatimusten pääasiallinen sisältö on ollut jo pidempään alalla tiedossa”. Mitä bullshittiä! 

Tässä näkyy entisen ministerin Jan Vapaavuoren pitkä ja paha kädenjälki. Juuri Vapaavuori sai aikaan sen, että uudet kiristyvät säännöt piti saada valmiiksi ennenaikaisesti jo Suomen 100-vuotisjuhlien aikana vuonna 2017. EU ei tällaista kiirettä vaatinut, ja hallitusohjelmakin lupasi rauhallisempaa vauhtia.

Tästä löytyy Rakennuslehden tekemä hyvä yhteenveto Rakentamismääräykset 2018 (16p, 4.64MB).

12.12.2017

UK: Kuluttajien tuottama sähkö rahaksi

Electricity network operators across England, Scotland and Wales have pledged to deliver £17 billion of benefits by 2050 after the renovation of the networks. They have made known about a common pledge to establish new markets to empower flexibility services that will compete with traditional investment.

According to the plans, consumers could sell electricity produced by solar panels and turbines or from electric vehicles or directly to neighbours via blockchain technology and be remunerated for that.

Businesses can also control their electricity use when they need it less and use smart energy efficient technology to manage consumption on distance as well as purchase electricity from battery storage. This is part of the Energy Networks Association’s (ENA) ‘Open Networks Project’ to take into consideration the modifications that need to be made in order to form a more flexible energy system. [emp]

30.11.2017

Uudet energiakertoimet

Hallituksen tänään antaman tiedotteen mukaisesti rakennusten energiamuotokertoimia muutetaan seuraavasti:
Rakennuksissa 1.1.18 alkaen käytettävät energiamuotokertoimet (suluissa 31.12.17 asti voimassa olevat)
  • sähkö 1,20 (1,70)
  • kaukolämpö 0,50 (0,70)
  • kaukojäähdytys 0,28 (0,40)
  • fossiiliset polttoaineet 1,00 (1,00)
  • rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50 (0,50)
Kun kertoimet perustuva primäärienergiaan, niin nyt kertoimet ovat lopullisesti eronneet tieteellisestä ja matemaattisesta oikeellisuudesta. Jos kertoimien pohjana olisi huoli imastonmuutoksesta, niin niiden pitäisi perustua energiamuotojen hiilijalanjälkeen eli CO2-päästöihin. Kun Suomessa sähkön tuotannosta 3/4 on päästötöntä, olisi oikea sähkön kerroin 0.3. Ja sähkö tunnustettaisiin oikeasti ilmastoystävälliseksi myös talojen lämmittämiseen eikä vain autojen liikuttamiseen.

28.11.2017

Meksiko: Aurinkosähköä 0.0154 EUR/kWh

The latest round of solar auctions in Mexico yielded an unheard-of average price of US $20.57 per MW, including a $17.70 per MW bid by Enel, a croup for the government. [rew]
Sama hinta kuin Saudi-Arabian huutokaupassa lokakuussa, katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2017/10/saudi-aurinkosahkoa-hintaan-00153-eurkwh.html.

21.11.2017

Englantiin iso aurinkovoimala ilman valtion tukea

Cleve Hill is set to become the UK's biggest solar farm when it is built in 2020. At a capacity of 350 MW, it will be able to produce more than five times the power as the country's current leader. And all this could happen without government help. [rew]
Viime vuoden lopussa Suomen koko aurinkovoimakapasiteetti oli 20 MW.

14.11.2017

Puukerrostalon menetty maine

Helsingn Jätkäsaareen rakennettava Wood City on joutunut monenlaisiin ongelmiin kustannuksista ja rakentamisaikataulusta alkaen. Erityistä huomiota on herättänyt Hesarin koko sivun artikkeli 11.11.2017 "Homekerrostalot ovat tutkimuskohde", jossa tuodaan seikkaperäisesti esiin hankkeen puukerrostaloissa löytyneet homeongelmat. Kirjoittelu aiheesta jatkuu.
TVn A-studiossa TTYn prof Juha VINHA toi esiin sen, että puurakenteet ja liiallinen lämpöeristys luovat rakennusfysikaalisen riskirakenteen; Vinhan kirjoituksia ja TTYn ao raportteja olen referoinnut kirjoituksissani vuosien varrella, ja ollut samaa mieltä.

Homeen ohessa voin vain ihmetellä sitä, että näissä 8-kerroksisissa taloissa puuta näkyy vain julkisivussa. Olisin luullut, että puukerrostalon eräs tärkeimpiä pointteja olisi ollut asumismukavuus, jonka näkyvät puiset rakenteet ja pinnat tuovat tullessaan sisäilman suhteellisen kosteuden tasaajina.

Vielä: Tiettävästi ensimmäinen puukerrostalo omistusasunnoiksi odottaa aloittamistaan Espoon Sundsbergissä. Alkaakohan...

PS   Ensi vuoden alusta voimaan astuvan rakennusten paloturvallisuutta koskevan asetuksen mukaisesti nostamalla kantavuusvaatimus 90 minuuttiin puupintaa saa jäädä näkyviin 80%. Lisäksi kantamattomat väliseinät ja lattiat voivat olla puupintaisia.

Elinkaarihankkeiden verotukseen parannusta

Hallitus on antanut 25.10.2017 esityksen elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta koskien elinkaarihankkeiden eli kokonaishoitopalvelujen verotusta. Muutoksen seurauksena elinkaarimallin verotusta koskevien erityissäännösten käyttöalaa laajennetaan koskemaan kaikkia tila- ja infrahankkeita.
Esityksen mukaan elinkaarihankkeita ei jatkossa rajata myöskään vain julkisyhteisöjen hankkeisiin, vaan hanke voisi koskea myös yksityisten yritysten hankkeita, kuten konttorirakennuksia tai tuotantolaitoksia. Erityissäännökset koskisivat uudisrakennushankkeiden lisäksi myös peruskorjaushankkeita.
Rakennusteollisuus RT yhdessä Kuntaliiton ja RAKLIn kanssa laativat 2013 sopimusmallit talonrakennusalan elinkaarihankkeisiin. Vastaavat sopimusasiakirjat on tarkoitus laatia myöhemmin myös infrahankkeisiin. Minä puhuin näistä jo 15 vuotta sitten, katso esim http://energiatyhmyrit.real.fi/2013/10/elinkaarihankkeille-sopimusmalli.html

31.10.2017

Tuulivoiman järjetön tukeminen pienentymässä

Olen vuosien varrella eri kirjoituksissani voimakkaasti kritisoinut Suomessa tuulivoimalle annettavaa, veronmaksajille kalliiksi käyvää tukea. Fundamentaalinen virhe tehtiin siinä, että tuulivoiman tuottajille taattiin vähimmäishinta 0.0835 EUR/kWh. Tämä johtaa siihen absurdiin tilanteeseen, että mitä halvempaa pörssisähkö on sitä enemmän tuulisähkö saa tukea (sentään, jos pörssihinta on <0.0300 EUR/kWh silloin tuki ei enää lisäänny vaan on 0.0535 EUR/kWh). Oikeasti tuki olisi pitänyt sitoa pörssisähköön, kuten olen useasti kirjoittanut. Järjetön tuki jatkuu 2030 saakka, ja kokonaislasku veronmaksajille on 3,200,000,000 EUR.eli 3.2 miljardia.

Keväällä hallitus ilmoitti tuovansa uuden ja paremman lain eduskuntaan. Sen mukaan Suomessakin siirryttäisiin huutokauppoihin, joissa halvimman uusiutuvan energian tarjous voittaa riippumatta siitä, millä tekniikalla se on tehty. Tarkoitus on kilpailuttaa vuosittain 2 TWh, mikä vastaa 2.4 % nykyisestä vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Nyt tätä kuitenkin aiotaan vasta kokeilla 1918-20! Ja edelleen tuki sidottaisiin vain osittain pörssisähkön hintaan. Huom: Taulukossa suunniteltu tuki vastaa vain 1 TWh tuotantoa; ei siis 2 TWh puhumattakaan vuotuisesta 2 TWh lisäyksestä.

Jos tämän päivän Hesarissa sanotut luvut pitävät paikkansa, niin tuulivoiman tuki per kWh putoaisi noin puoleen nykyisestäKuitenkin se jatkuisi edelleen selvästi korkeampana kuin vertailumaissa.

Hesarissa min Kimmo TIILIKAINEN hehkuttaa, että tällaista teknologianeutraalia tarjouskilpailua ei ole tehty missään. Pötyä. Katso vaikka aikaisemmat kirjoitukseni http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/10/argentina-tuulivoima-voitti-huutokaupan.html ja http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/12/aurinkovoima-halvempaa-kuin-tuulivoima.html.

28.10.2017

Lex Malmi mahdollinen!

Kansalaisaloite Malmin lentokentän säilyttämisestä oli eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. 24.10.2017 valiokunta antoi lausuntonsa, jonka mukaan, kun kyseessä on vain yhteen tiettyyn alueeseen kohdistuvasta yksittäisestä rajoituksesta, se ei loukkaa perustuslaissa turvattua kunnallista itsehallintoa. Eli, eduskunta voi säätää lain, jolla Malmin lentokenttä säilyy. Kansalaisaloite sellaisenaan vaatii kuitenkin tarkistamista; tarvittava lakiesitys pitäisi valmistella hallituksen toimesta.

Hesarissa hämmästyttävästi oli täysin väärä viiden palstan otsikko "Aloite Malmin kentästä on perustuslain vastainen".

21.10.2017

Kaupunkipyörät: Miksi veronmaksajien rahoilla?

As bike-share’s growing popularity in the United States spurs private investment, cities that have considered starting their own municipal programs are beginning to ask: Why bother trying to round up millions of dollars when a private company will come in and do it for free. Following success in China, private firms in the last few months have deployed masses of brightly colored bikes ready to zip around American cities, pushing their way into a market that until now has been dominated by city-subsidized programs. 
Unlike existing publicly financed bike-share programs, with bikes that are docked at stations, the neon green, orange and yellow bikes from competing companies are dockless — picked up and dropped off wherever a user likes. Riders use an app on their phone to find available bikes and unlock them for about $1 a half-hour, a cheaper walk-up price than most existing programs offer. The entrance of dockless biking into the U.S. market has rocked a bike-share sector that has long relied on city workers’ help to assemble federal grants, city funds and advertising and sponsorships in order to lure bike-share operators. But those endeavors may be nearing an end.  [pew]

20.10.2017

Maailman ensimmäinen kelluva tuulivoimapuisto rakennettu Skotlantiin

The world’s first floating wind farm off the coast of Scotland began to deliver electricity to the grid.The 30MW Hywind wind farm comprises five giant turbines, installed around 25 kilometers from Peterhead in Aberdeenshire, and will power up 20,000 homes a year. 
The advantage of floating turbines is the possibility to install them in waters that are too deep for traditional offshore wind farms. Developer Statoil is also trying to connect a 1MWh lithium battery storage solution to the floating wind farm with associated company Masdar.  [emp]

7.10.2017

Saudi: Aurinkosähköä hintaan 0.0153 EUR/kWh

Saudi Arabia received offers to supply solar electricity for the cheapest prices ever recorded, marking the start of a $50 billion program to diversify the oil producer’s domestic energy supplies away from fossil fuels. The energy ministry said Abu Dhabi’s Masdar and France’s EDF bid to supply power from a 300 MW photovoltaic plant for as little as 1.79 cents/kWh, according to a webcast of the bid-opening ceremony on 03.10.2017 in Riyadh. If awarded, that would beat the previous record for a solar project in Abu Dhabi for 2.42 cents/kWh.

The plant will be the first awarded under the renewables program, which targets 9,500 MW of electricity generation capacity using solar and wind by 2030. The project is set to start producing power by June 2019, according to the bid. Masdar and EDF are already partners in an 800-MW project in Dubai. [rew]

2.10.2017

Englanti: Ei enää tukirahaa aurinkovoimalle

A solar power farm running without a government subsidy opened 26 Sep 2017 in Great Britain, eastern England, due to more accessible renewable energy as costs are significantly decreasing. Coal and nuclear plants planned to close in 2020s need to be replaced, therefore Britain has to invest in new energy capacity.
The cost of solar panels and batteries fell remarkably over the last years, and the first subsidy -free development at Clayhill is an important step for clean energy in the UK, as announced by the minister for Climate Change and Industry, Claire Perry. 
The electricity generation of the 10 megawatt (MW) solar farm, in Bedfordshire, Clayhill, is enough to power 2,500 homes. It also has a 6 MW battery storage facility.For the sake of reducing increasing renewable subsidy costs, the government gave up on new subsidies for solar projects and onshore wind during the last years.  [emp]

28.9.2017

Brysselin lämpötila nousee 3.5 %

New climate models presented at a study day at the Belgian Royal Met office in Brussels reveal that if greenhouse gas emissions are not halted the Belgian climate will undergo significant change this century. Depending on the model the temperature in Belgium will rise by between 2.6°C and 3.5°C between 2070 and 2100. The increase is far greater than the 1.5 degrees seen as "safe". Plants and animals should be able to adapt under a smaller change that would not trigger extreme weather phenomena. 
Climate change could lead to a 19% increase in rainfall during the winter. Incidents of "extreme rainfall" could be up by between 10% and 18% and lead to flooding. The number of severe storms too could rise triggering misery for the coast. An ordinary north-westerly storm combined with a spring tide could cause sea levels to rise by 3.5 metres. Fortunately this should normally only occur every 20 years. [exp]

Meksikon muurin prototyyppien teko alkoi

Federal contractors on 26.09.2017 began building prototypes of President Donald Trump's proposed border wall with Mexico , hitting a milestone toward a key campaign pledge. Construction of eight models in a remote area of San Diego is about three months behind schedule, held up by losing bidders whose protests were eventually denied. A green tarp hanging on a chain-link fence blocked views of the work, which is expected to last 30 days. 
Customs and Border Protection may pick several winners, or none. Roy Villarreal , acting chief of the Border Patrol's San Diego sector, said another contractor will evaluate each model, which will be up to 30 feet (9 meters) high and 30 feet long.  [enr]

25.9.2017

Maailma 2040: Energiankulutus lisääntyy 28 %

By the year 2040, global energy consumption might increase by 28%, as forecasted by the US Energy Information Administration (EIA). Countries outside the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) could be responsible for most of the growth, principally Asian countries, where demand is influenced by high economic growth. During this period, China and India, might account for over 60% of the world’s increase in energy consumption. [emp]

21.9.2017

Mika ANTTONEN: Akut maksavat miljardeja

St1n omistajan Mika Anttosen järkevät ja realistiset näkemykset energiasta ovat tuttuja. Niistä hän puhuu myös Talouselämän haastattelussa. Tässä esitän vain hänen sanomansa (uusiutuvan) sähkön varastointiongelmaan liittyen: 
Akustot on juuri kilpailutettu kansainvälisesti St1:n ja S-ryhmän tuulivoimayhtiön TuuliWatin tuulipuistoon. ”Hinta pyöri tasolla 1 000 euroa kilowattitunti. Teslaa johtava Elon Musk on sanonut, että sähköakun hinta tulee menemään ihan pian autoissa tasolle 100 euroa kilowattitunti”, Anttonen sanoo. Hän on laskenut paljonko maksaisi akusto, johon voisi varastoida prosentin Suomen sähköstä (kokonaiskulutus = 85 TWh): nykyhinnalla 850 miljardia euroa. Muskin lupaamalla hinnalla 85 miljardia. Jo se on kymmenen Olkiluoto kolmosen hinta!

PS: EWE-sähköyhtiö tutkii mahdollisuutta toteuttaa jättimäinen sähkövarasto Berliiniin. Tavoitteena on rakentaa virtausakku, jonka teho olisi 120 MW. Tämä maailman suurin akku varastoisi sähköä 700 MWh. Tämä kattaisi kuitenkin Suomenkin sähkönkulutuksesta häviävän pienen osan eli 0.0008 % (sic). 
Suomen suurin sähkövarasto on Fortumin Järvenpään biovoimalan yhteydessä. Järvenpään varastossa on runsaat 6000 litiuminonikennoa, ja nimellisteho on 2 MW ja varastointikapasiteetti 1 MWh.

18.9.2017

Maailman suurin merituulivoimapuisto rakenteiille

The UK contract to build 1.4 GW capacity at its Hornsea 2 wind power project, likely to be the world’s largest offshore wind farm, has been awarded to DONG Energy.
According to the Danish wind firm, the guaranteed price to deliver power, established under the Contracts of Difference (CfD) scheme, is 57.50 GBP/MWh (0.0653 EUR/kWh), or 50 % lower than the allocations at auction two years ago. [emp]

1.9.2017

Meksikon muurin prototyypit betonista

The Trump administration has taken another step toward building a wall on the U.S. border with Mexico , even as funding for the project remains in question.
U.S. Customs and Border Protection announced Thursday it will award contracts to four companies to build four concrete prototypes for the wall. The prototypes will cost a total of $3.6 million and will be built in San Diego .

29.8.2017

Musta hiili & Climate and Clean Air Coalition

Nyt presidentitkin alkaneet puhumaan mustasta hiilesta (black garbon). Hiili onkin mustaa (sic). Näyttää siltä, että tavanomaiset ilmaukset kuten noki (soot) eivät kelpaa. Musta hiili ei ollut mukana Kioton sopimuksessa, mutta se nousi viisi vuotta sitten isompaan keskusteluun seuraavasti:

Pollutants that are short-lived in the atmosphere such as methane, black carbon and hydrofluorocarbons (HFCs) together account for approximately one-third of current global warming, have significant impacts on public health, the environment, and world food productivity. Secretary of State Hillary RODHAM CLINTON 16 Feb 2012 announced the Climate and Clean Air Coalition (CCAC) to reduce short-lived climate pollutants, a new global initiative to seize the opportunity of realizing concrete benefits on climate, health, food and energy resulting from reducing short-lived climate pollutants. The coalition will focus efforts on reducing black carbon (soot), hydrofluorocarbons (HFCs), and methane. The founding coalition partners are Bangladesh, Canada, Ghana, Mexico, Sweden, and the United States, together with the UN Environment Programme (UNEP).
Tästä kirjoitin 01 Jul 2012 Clintonin USAn suurlähetystössä pitämän esitelmän jälkeen.
Koalitioon on sittemmin liittynyt yli 30 valtiota Suomi mukaan lukien. CCACn pääkonttori sijaitsee Pariisissa.

Note: In addition to carbon dioxide (Global Warming Potential - GWP = 1), the other five greenhouse gases, methane (IPCC AR4 2007: GWP = 25 over 100 years), nitrous oxides (298), hydrofluorocarbons (14,800), perfluorocarbons (1,430) and sulphur hexa-fluoride (22,800) may be converted to the equivalent CO2.

28.8.2017

139 maassa 100% uusiutuvaa 2050 mennessä?

By the year 2050, a total of 139 countries could get their energy only from renewable sources such as water, wind and sun.
Researchers at the Stanford University say this would reduce energy consumption, since renewables are more efficient than fossil fuels, but also help create 24 million jobs, and reduce air pollution deaths by up to seven million per year.

Researchers from the university also assert that the conversion to all green energy will spare more than $20 trillion in health and climate costs every year.  [emp]

24.8.2017

100% uusiutuvaa - irti sähköverkosta

Ameren Corporation and S&C Electric Company announced that they had successfully conducted a 24-hour islanding test at the recently deployed Ameren microgrid in Champaign, Illinois. The test focused specifically on the 50-kW microgrid at the site, which powers an Ameren research facility. The complete microgrid includes 225 kW of renewable generation (PV solar and wind) and 250 kW / 500 kWh of battery energy storage.
The test began at 8 a.m. on Aug. 3, 2017, with the battery’s state of charge at 97 percent capacity. Once the battery was depleted to 90 percent capacity, solar and wind generation kicked in, simultaneously carrying the load and charging the battery. This pattern continued throughout the day, never letting the battery fall lower than 88 percent capacity. The microgrid functioned without any human interaction, automatically coordinating resources and ensuring power never faltered, according to the company.

“We have one of the few microgrids in the world that operates at utility-scale voltages and can seamlessly transition from grid-connected to islanded mode.”  [rew]

5.8.2017

Köpenhamina hiilineutraaliksi

How does a major European capital wean itself from fossil fuels and reinvent itself as a sustainable city? Having already cut its CO2 emissions by 38% since 2005, Copenhagen is in the process of finding out.
The 2025 Climate Plan focuses on energy efficiency, renewable energy production, green mobility, and exemplary use of energy by city government. Setting carbon-reduction goals for each area, the plan then shows, area by area and project by project, how the activities will reduce CO2[rew]
Hyvä kirjoitus Köpenhaminan toimenpideohjelmasta löytyy tästä.

29.7.2017

Lomborg - Sceptical Environmentalist

Tänään oli Hesarissa Bjorn LOMBORGin kirjoitus otsikolla" Pariisin sopimus ei korjaa ilmasto-ongelmaa". Lomborg tuli tunnetuksi 2001 teoksellaan The Skeptical Environmentalist, joka aiheutti globaalin keskustelun ja tiedemaailman nokkamiesten tuomion. Lomborg tunnustaa maapallon man-made lämpenemisen, mutta hänen mielestään sovitut toimet ovat tehottomia ja tulevat kalliiksi.
Paljon kiistämätöntä faktaa sanomisessaan.

28.7.2017

St1 Anttonen kulkee omia teitään

Tämänpäiväisessä Hesarissa oli juttu suomalaisesta tee-se-itse miehestä Juha ANTTONEN, joka on parissakymmenessä vuodessa tehnyt miljardin euron tuloksen. Hän ei usko Pariisin ilmastosopimuksen onnistumiseen ja on erittäin kriittinen Suomen toimintaan uusiutuvien energialähteiden tukemisessa. Anttonen on puhunut aiheesta pitkään; katso hänen hyvä raporttinsa http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/06/st-anttonen-kovaa-kritiikkia.html.
Anttonen kulkee omia teitään eikä antanut Hesarille haastattelua.

18.7.2017

Sinan the Architect

Muutama viikko sitten kirjoitin betonin historiasta Vitruvius vs Sinan http://energiatyhmyrit.real.fi/2017/06/betonin-historiasta-vitruvius-vs-sinan.html. Vitruviuksen kirjat arkkitehtuurista minulla ovat olleet jo pitkään. Mutta nyt sain hankittua teoksen Sinan's Autobiographies - Five Sixteenth-Century Texts. Tässä 640-sivuisessa kirjassa on 140 sivua pääasiassa englanninkielistä tekstiä, loput nykyturkkia ja Sinanin alkuperäisiä tekstejä arabialaisin kirjaimin.
Pyrin löytämään kirjasta betoniin liittyvää infoa.

14.7.2017

Iso vesivoimalaitos Nigeriaan

Decades of planning are coming to fruition as construction of Nigeria's 3,050 MW Mambilla hydroelectric plant began earlier this week. The facility, to-be located on the Donga River in the eastern Taraba State, has stalled repeatedly since its conception in the early 1980s for a number of reasons -- most recently due to a landslide that blocked access routes to the project site in September. Nigeria's Minister of Power, Babatunde Fashola, said earlier this week that the government expects the plant to be complete in 2024.

At that time, Mambilla's cost was estimated at US$6 billion -- 70% of which was reported to be paid by Chinese firms and the remainder by the government of Nigeria. China's interest in the project results from a May 2007 decision to award contracts for Mambilla's development to the China Gezhouba Group Co. Ltd. and Sinohydro.  [rew]

Maailman suurimman vesivoimalaitoksen eli Kiinan Three Gorges Damin teho on 22,500 MW. Suomen suurimman vesivoimalaitoksen Imatran teho on 192 MW, eli 6% Mambillasta.

7.7.2017

Kiinaan suuri sähköakkuvarasto

China set to put 120 GWh of battery capacity into the market by 2021. Tämä on puolitoista kertaa Suomen vuotuinen sähkönkulutus!
By comparison, when completed in 2018, Tesla Inc.’s Gigafactory will crank out up to 35 GWh of battery cells annually.  [rew]

Saksa: 35% sähköstä uusiutuvaa

Germany’s electricity from renewable sources accounted for 35% in the first half of 2017, or an increase of 6% compared with the same period last year, according to the BEE renewable energy association.
Germany is planning on eliminating its nuclear power plants by 2022. Germany’s renewable energy has been on the rise for the last two decades due to the Renewable Energy Act (EEG). Around 85 percent of the power from renewable energy was obtained by the nation on certain sunny and windy days.  [emp]

USA: 100% uusiutuvaa energiaa kaupungeissa 2035

The U.S. Conference of Mayors of 36 cities in Miami approved 26 Jun 2017 a resolution calling for 100% renewable energy in cities across the U.S. by 2035.
If the 100% energy targets were achieved by 2025, the total electric sector carbon pollution reductions would fill anywhere from 87 percent to 110 percent of the remaining reductions the U.S. would need to achieve in order to meet the goals of the Paris Agreement.  [rew]

24.6.2017

Palovaara: Puukerrostalojen puiset julkisivut

Grenfell Towerin palo Lontoossa palauttaa mieleen julkisivujen paloturvallisuuden. Tämä 24-kerroksinen asuintalo paloi kuin soihtu tulen rähähdysmäisesti levitessä palavaa julkisivua myöten. Vastaavia paloja on sattunut usein, esim 2015 Dubaissa 86-kerroksinen 352m korkea Marina Torch (sic) tower. Talossa uusi tulipalo 04 Aug 2017 sen 40 kerroksessa (uutisessa muuttunut korkeustieto: 334 m). Kummassakaan palossa ei kuolonuhreja!

Vuosikymmenten varrella on monesti puhuttu tulipalon leviämisestä julkisivuja myöten. Meillä rakentamismääräys E1 rakennusten paloturvallisuudesta sanoo: "Ulkoseinärakenteiden suunnittelussa otetaan huomioon palon leviämisvaara ulkoseinän ulkopintaa pitkin, ulkoseinä-rakenteen sisällä sekä ulkoseinän ja osastoivan rakennus-osan liitoksen kautta."

Tuli leviää helposti puisen julkisivun pintaa myöten. Ja puujulkisivun takana oleva >25 mm tuuletusrako lisää riskiä, vaikka siellä olisikin rei'itetty peltinen palokatko kerroksittain.

Kun Englannissa nyt puretaan paloturvattomia julkisivuja, olisi paikallaan Suomessakin vakavasti paneutua korkean kerrostalon puisen julkisivun palopiirteisiin.

16.6.2017

Betonin historiasta: Vitruvius vs Sinan

Tekniikan maailmassa #12/14.06.2017 oli pieni kirjoitukseni betonin historiasta. Siinä osoitin, että betonia on osattu tehdä jo kauan ennen portlandsementin tuloa 1800-luvulla. Erityisesti kiinnitin huomiota Vitruviuksen ansioihin asiassa; onhan Rooman Pantheonin katto edelleen suurin raudoittamaton betonikupoli maailmassa (Helsingin rautatieasema on ensimmäinen raudoitettu betonirakennus Suomessa). Minulla ovat kirjat Vitruvius – The Ten Books on Architecture (359p, 1914) ja Vitruvius – Ten Books on Architecture (348p large, 1999) rekonstruoiduin piirustuksin.

Kun ottomaanit valloittivat Konstantinopolin 1453, alkoi turkkilaisessa valtakunnassa valtava rakennusbuumi. Erityisesti rakennettiin moskeijoita, kouluja ja julkisia rakennuksia, infrastruktuuria ja sotilaskohteita. Jopa Michelangelo ja Leonardo da Vinci kutsuttiin tekemään suunnitelmia Bosporinsalmen ylittävästä sillasta (lopulta ensimmäinen silta rakennettiin 1973). Rakentamista johti peräti 50 vuoden ajan  Mimar Sinan (”Sinan the Architect”, 1490-1588), joka oli globaalisti tunnettu ”Master Builder”; hänen oppilaansa osallistuivat jopa Intian Taj Mahalin suunnitteluun. Sinan tutustui roomalaiseen betoniin: antiikin Rooma, Filippo Brunelleschin hiljan valmistunut Firenzen katedraali ja juuri uudelleen julkaistut Vitruviuksen kirjat (Gutenbergin kirjapaino oli jo keksitty). Lopulta Sinan ei luottanut betoniin.

12.6.2017

Ennätyslisäys uusiutuvaan energiaan 2016

A record amount of clean power capacity was installed worldwide last year as decreasing costs for wind and solar made them more competitive with fossil fuels, as shown in the research by renewables policy organization REN21.

Renewable electricity generation capacity had its biggest annual rise in 2016, with an estimated 161 gigawatts (GW) of capacity added, as stated in the Paris-based REN21's yearly renewables global status report. Total global renewable power capacity, counting hydropower, increased to 2,017 gigawatts (GW) in 2016, up approximately 9 percent from the previous year.

Worldwide, renewable capacity was added more than new fossil fuel generation. In 2016, renewables represented around 62 percent of net additions to global generating capacity, according to the report.  [emp] 

11.6.2017

EUn pienimmät asunnot Suomessa?

Rakennuslehdessä 09.06.2017 päiviteltiin Suomen pieniä asuntoja. Tästä tuli mieleeni samassa lehdessä kirjoittamani samaan asiaan porautuva juttu vuodelta 2003, joka aiheutti kirjoittelua ja ympäristöministeriön haukut. Kirjoitus seuraavassa.

VOI KORPISEN VISIOITA!

Rakennuslehdessä #31 oli Pekka Korpisen haastattelu. Siinä hän halusi saada kaupunkisuunnitteluun keskieurooppalaisen kaupunkielämän kokemusta: “Keski-Euroopassa tyypillinen asuintalo on 3-4 kerroksinen ns. town-house, jossa on oma ulko-ovi kadulle. Se on vuosisatainen asumistapa Keski-Euroopassa, joka jostain syystä ei ole noussut meille maihin.” Näistä pitäisi sitten Korpisen mukaan ottaa mallia Suomen ja Helsingin asuntorakentamiseen.

Olisiko malliksi?

Tyypillisesti tällaisia, alunperin yhdenperheen taloja on Hollannissa ja Belgiassa ml Brysseli. Pääkaupunkeja vertailemalla näyttäisi äkikseltään siltä, että mallia saattaisi löytyäkin (Table 1).

Maa
Pääkaupunki
Asukasluku
Kaupunki
Kaupunkiseutu
Hollanti
Haag
466,00
610,000
Belgia
Brysseli
137,000
978,000
Suomi
Helsinki
560,000
972,000
Table 1   Vertailumaiden pääkaupungit 2000/2002.

Kummalliselta kuitenkin tuntuu, että EU:n harvimmin asuttuun maahan pitäisi ottaa mallia Euroopan tiheimmin asutuista maista, joissa asukastiheys on yli 20-kertainen Suomeen verrattuna (Table 2).

Pinta-ala
Asukasluku
Asukastiheys
Hollanti
42,000 km2
16.2 M
389 as/ km2
Belgia
31,000 km2
10.3 M
337 as/ km2
Suomi
338,000 km2
5.2 M
15 as/ km2
EU15
3,191,000 km2
380.1 M
119 as/ km2
Table 2   Asukastiheys vertailumaissa 2002; pinta-ala ja asukasluku

Paikallisten kertoman mukaan Korpisen suosiman talon muoto johtuu keskiajalta periytyvästä verotuksesta. Kiinteistöveroa joutui maksamaan talon kadulta viemän leveyden mukaan. Niinpä talot tehtiin mahdollisimman kapeiksi. Tämä taas johti siihen, että taloista pyrki tulemaan syviä, joihin valoa kuitenkin saatiin vain etu- ja takaikkunasta. Jotta asuntoon saataisiin valoa enemmän kuin vain kahteen huoneeseen, piti huoneita rakentaa päällekkäin. Tästä syntyi 3-4-kerroksinen kaupunkitalo. 

Kaupunkitalo Brysselissä; kellari ja 3 kerrosta.

Sanotusta talotyypistä, josta minulla henkilökohtaistakin asumiskokemusta, voidaan todeta kaksi erittäin negatiivista piirrettä. Ensiksikin, talo on erittäin tehottomasti käytetty, koska portaikko vie 10-20% jokaisen kerroksen pienestä lattiapinta-alasta. Toiseksi, portaista johtuen talo on hengenvaarallinen lapsille ja vanhoille, jälkimmäisille itse asiassa asuinkelvoton. Tästä tuskin on malliksi Helsingille, tällaisia taloja ei enää rakenneta täälläkään.

Muistan kirjoittaneeni Helsingin kunnallisvaaleissa vuonna 1968, että vuoteen 2000 saakka kaikki Helsingin uudet asukkaat mahtuisivat Helsingin viljelemille pelloille rakennettaviin omakotitaloihin. Ettei vaan sama olisi totta vielä 50 vuotta eteenkinpäin.

Paradoksi

Haastattelun innoittamana selvittelin enemmänkin asumisoloja sanotuissa maissa. Seuraavat taulukot sisältävät tietoja, joita ei ole koskaan esitetty ainakaan Suomessa. Lähteinä tutkimuksessani olen käyttänyt uusimpia tilastoja sekä tänä vuonna ilmestyneitä kolmea asiaa koskevaa EU-raporttia; Eurostat, UNECE, Tilastokeskus, Walloon DGTALP, ECB, RICS.

Maa
Asunto-kunta ka
Asuntojen keskikoko
Asumis-väljyys
Asuu ahtaasti
Tuloista asumiseen
Hollanti
2.33 hlö
98 m2
42 m2/hlö
4%
23%
Belgia
2.42 hlö
95 m2
39 m2/hlö
13%
21%
Suomi
2.26 hlö
76 m2
34 m2/hlö
18%
26%
EU15
2.45 hlö
88 m2
36 m2/hlö
19%
21%
Table 3   Asumisolot 1 1998/2001.

Maa
Oma asunto
Asuu pien-
talossa
Asunto-tuotanto
2001
Uusien asuntojen keskikoko
Näistä pientaloja
Hollanti
53%
67%
73,000
116 m2
74%
Belgia
74%
77%
41,000
119 m2
59%
Suomi
58%
54%
31,000
87 m2
48%
EU15
61%
52%
1,900,000
101 m2
54%
Table 4   Asumisolot 2 1998/2001.

Taulukoiden antama kuva suomalaisesta asuntopolitiikasta on masentava. Kuinka on mahdollista, että tiheästi asutuissa Hollannissa ja Belgiassa ihmiset asuvat väljästi pientaloissaan, kun taas harvaan asutussa Suomessa asukkaat on sullottu pieniin kerrostalokopperoihin? Kuinka on mahdollista, että keskirikkaassa Suomessa on asuntojen koko pienin koko EU:ssa, eikä uustuotannossakaan juuri näy parannusta?

Ja kuinka on mahdollista, että EU:n pääkaupungissa Brysselissä asunnot ja toimistot kuten myös niiden vuokrat ovat olennaisesti halvempia kuin Helsingissä?

Taulukoiden lukujen pitäisi kiinnostaa alan johtomiehiä ja aiheuttaa päänsärkyä Suomen poliittisille päätöksentekijöille. Muutoksia maankäyttö- ja asuntopolitiikkaan tarvitaan, ja se on oman kirjoituksensa väärti.

Olavi TUPAMÄKI
Villa Real Ltd/SA
Brysseli 15.10.2003