29.6.2018

Laki hiilenkäytön kieltämisestä lausunnolle

TEM pyytää lausuntoja kahdesta esitysluonnoksesta, joista toinen koskee biopolttoöljyn ja biopolttoaineiden käytön edistämistä ja toinen hiilen energiakäytön kieltämistä. Lyhyesti: 
  • Hiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletty 1.5.2029 alkaen. 
  • Lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä osa vuodesta 2021 alkaen korvattava biopolttoöljyllä.
Muissa maissa hilestä luopuminen osataan tehdä ilman pakottavaa lainsäädäntöä, ja jopa nopeammassa aikataulussa.

22.6.2018

Tukea ydinvoimalle tulossa

Foratom, the European nuclear trade body, has called on the European Commission and other EU institutions to recognise and reward the long-term operation (LTO) of nuclear power reactors in their role to help Europe meet its climate targets.
There are 126 operational power reactors in 14 EU Member States, providing more than one-quarter of the bloc's total electricity production. In its Communication on the Nuclear Illustrative Program (PINC) published last year, the European Commission expects nuclear to maintain its significant role in Europe's energy mix up to 2050. This would require investment of some EUR40-50 billion (USD46-58 billion) in nuclear LTO by 2050. However, the Commission has warned that as many as 50 reactors in the EU are at risk of early closure over the next ten years, assuming their operators do not pursue LTO licences.

5.6.2018

Warren BUFFETT: Suuri sijoitus aurinkovoimaan

Berkshire Hathaway subsidiary NV Energy is planning to invest $2 billion on solar power from six new utility-scale projects in Nevada representing 1 GW of capacity. NV Energy said that three of the six projects will include energy storage capacity. The company plans to execute 25-year power purchase agreements for the six projects. [rew]

1.6.2018

Ei enää pakkoliittymistä kaukolämpöön

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen maankäyttö- ja rakennuslain 57a -pykälän kumoamisesta. Vuonna 2009 voimaan astuneessa pykälässä on määritelty tilanteita, joissa asemakaavalla voidaan määrätä, että rakennus pitää liittää kaukolämpöverkkoon. Kun pykälää säädettiin, ajatuksena oli edistää kaukolämpöverkkoon liittymistä, koska sitä pidettiin parhaana keinona ympäristön ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. [t&t]