26.9.2015

Oikeuskansleri: Sähkön tasalaskutus selvitettävä

Olen kolmen vuoden ajan käynyt taistoa vuosikymmenten ajan hyvin toimineen ja kuluttajan kannalta parhaan sähkön tasalaskutuksen puolesta: Tässä blogissa löytyvät kirjoitukseni 06.10.2012, 15.01.2013, 22.05.2013 ja 26.08.2013 sekä niihin linkittyjä lehtikirjoituksia.

Min Jan VAPAAVUORI lupasi eduskunnassa, että tasalaskutus säilyy. Kuitenkin 09.08.2013 hän allekirjoitti sähkömarkkinalain, jossa tasalaskutusvaihtoehdon pakollisuus oli poistettu. Viitaten Energiaviraston 31.03.2014 tekemään mielestäni väärään päätökseen tein 29.04.2014 Oikeuskanslerille kantelun asiasta.

Kun sähkömarkkinalakia jälleen muutettiin kesällä 2014, lähetin asiasta muistion eduskunnan talousvaliokunnan jäsenille, jossa oli valmiit tarvittavat lakipykälät tasalaskutuksen turvaamiseksi. Muutaman kansanedustajan positiivisesta palautteesta huolimatta, laki vain huononi entisestään.

Sain juuri 18.09.2015 päivätyn Apulaisoikeuskanslerin päätöksen valitukseeni. Saatuaan Energiavirastolta laajan vastineen, päätöksessä todetaan mm:
  • Eduskunnan talousvaliokunnan tarkoituksena oli turvata tasalaskutus.
  • Kun sähkömarkkinalaista kuitenkin poistettiin velvollisuus tasalaskutuksen tarjoamiseen, on lainsäätäjän tarkoitus jäänyt tulkinnanvaraiseksi.
  • Loppulausuma: "Saatan oikeuskanslerinvirastoon saapuneista kanteluista ja Energiaviraston lausunnossaan toteamasta ilmenevän sähkömarkkinalain maksutapoja koskevien säännösten tulkinnanvaraisuuden työ- ja elinkeinoministeriön tietoon."
Tässäkin jälleen nähdään, että valiokunnan tai koko edukunnan mietinnöillä, perusteluilla tai ponsilla ei ole mitään merkitystä. Energiavirasto sanookin vastineessaan tämän asian suoraan: "Energiavirasto huomauttaa, että sähkömarkkinalain osalta tulkintavalta kuuluu virastolle ja  muille asianomaisille lainkäyttöelimille eikä lainsäätäjälle." Oho!!!
Tuleeko TEM tekemään asiassa jotakin, jää nähtäväksi.

25.9.2015

Kaavoituksen ja rakentamisen byrokratiaan helpotusta!

Maatalous- ja ympäristömin Kimmo TIILIKAINEN asetti eilen työryhmän, joka ryhtyy valmistelemaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti lyhentää kaavoituksen ja rakentamisen päätösprosesseja. YmpMin muistio löytyy tästä.
Aikoinaan intomielinen asuntomin Jan VAPAAVUORI päätti radikaalisti rajoittaa vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista. Nyt näistä rajoituksista ollaan luopumassa.

21.9.2015

Mika AIRAKSELA jälleen hakoteillä

Finlandiatalossa 08 Sep 2015 pidetyssä tilaisuudessa julkistettiin RTTn ja Ympäristö-ministeriön tuottama opas Rakenteellinen energiatehokkuus (189 p, 13.50 MB). Tilaisuudessa piti puheenvuoron myös Rakennusliike Reposen tj Mika AIRAKSELA, joka esitti, että asukkailta on otettava pois kaikki mahdollisuudet säätää itse huoneiston lämpötiloja! Jo aikaisemmin hän on esittänyt, että asunnoissa ei pitäisi enää sallia avattavia ikkunoita (sic).
Voi tätä putkinäköisen typeryyden määrää.

15.9.2015

Jälleen uusi työkalu kestävän rakentamisen ohjaamiseen?

Rakennustieto, Senaattikiinteistöt, Rakennusteollisuus RT sekä Suomen Green Building Council ovat aloittaneet uuden kestävän kehityksen ohjaamisen soveltuvan työkalun kehittämisen. Työkalusta on tulossa kansainvälisiä luokituksia kevyempi, yksinkertaisempi ja Suomen oloihin paremmin soveltuva. Osallisten mukaan yleisimmin käytetyt amerikkalainen LEED ja brittiläinen BREEAM ovat kalliita ja raskaita käyttää.

 Viimeisen 10-15 vuoden aikana on Suomessa suurella tohinalla kehitetty ainakin seuraavat rakentamisen kestävää kehitystä palvelevat työkalut: PromisE, Tähtiluokitus ja Rakennusten elinkaarimittarit. Kehittäjinä ovat olleet usein samat tahot kuin nytkin. Alkuinnostuksen jälkeen työkalujen käyttö  sekä niiden ylläpito ja kehittäminen ovat lopahtaneet. 
 
Suomen ensimmäinen LEEDattu rakennus on Hämeenlinnan Asuntomessuille rakennuttamani iso matalaenergiatitalo. 30.10.2007 päivätyn LEED-raportin mukaan kohde sai 130 pistettä ja arvosanan Platinum.
Työkalulla FutureConstruct Sustain kohteen tulos oli Very Good: 0.84 (83.7%) 25 vuoden tarkastelujänteellä ja 0.88 (87.6%) 50 vuoden jänteellä.
Oulun kehittelemän Tähtiluokituksen mukaan kohde sai kaikissa neljässä arviointialueessa korkeimman arvosanan 5.
Rakentajan Ekolaskurilla tulos oli 72.45 pistettä eli hyvin ympäristöystävällinen.

Kuten edellä sanotusta näkee, ovat menetelmien tulokset erilaisia pisteitä (scoring), joissa ei ole mitään yhteismitallisuutta ja, joista ei ilman perehtymistä voi päätellä mitään. Ainoa oikea ja jokaisen ymmärrettävä tapa on muuttaa vaikutukset rahaksi (monetising). Tähän tähtää pitkään vireillä ollut hankkeeni Total LCC and Sustainable Construction.

HSY: Jarrua tiivistämiselle ja kaupunkibulevardeille

Sisäilmauutisten verkkolehdessä 09/2015 oli hyvä artikkeli HSYn kahdesta tutkimuksesta koskien liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun. HSYn julkaisu 2/2015 Ilmansaasteiden terveysriskit teiden ja katujen varsilla sanoo johtopäätöksenään mm: "Helsingin yleiskaavaluonnoksessa ehdotettujen kaupunkibulevardien suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota ilmanlaatuun vaikuttaviin tekijöihin. Arvioinnin perusteella liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski voisi bulevardeilla nousta merkittävästi korkeammiksi kuin tilanteessa, jossa asutus sijaitsisi vastaavalla etäisyydellä avoimesta, nopean ja sujuvan liikenteen väylästä."

HSYn julkaisu 4/2015 Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutus ilmanlaatuun liikenneympäristöissä. Tutkimuksen lopputulos on, että "Liikenteen aiheuttamien ilmanlaatuongelmien ratkaisukeinona kasvillisuudella ja meluesteillä on kuitenkin vain pieni rooli."

Molemmat tutkimukset lyövät korvalle Helsingin tavoitteita tiiviistä kaupungista ja uusista kaupunkibulevardeista. Nyt myös Etelä-Suomen ELY-keskuksen uusi opas (16.09.2015) kiinnittää huomiota melu- ja pienhiukkasongelmiin, jotka syntyvät Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen mukaisille kaupunkibulevardeille.

13.9.2015

Nord Sream 2 tulee

Venäläisyhtiö Gazprom sekä Saksan E.ON ja BASF, Ranskan Engie, Hollannin Royal Duch Shell ja Itävallan OMV sopivat viime viikolla Nord Streamin toimituskapasiteetin tuplaamisesta 110 miljardiin kuutiometriin vuodessa. Uuden Nord Stream 2 -putken kautta kulkevat toimitukset on suunniteltu alkamaan vuonna 2019.
Näin unohtuvat EU-päätökset energiariippuvuuden vähentämisestä Venäjästä. Venäjä-pakotteet eivät tosiaankaan näytä koskevan energiasektoria (vertaa Fennovoima).

11.9.2015

Pisararata kaatui

Hallituksen eilisessä budjettivalmistelussa Pisararata haudattiin, ja kehyksessä sille varattu 330 MEUR siirrettiin kärkihankkeille. Järki voitti; katso kirjoitukseni http://energiatyhmyrit.real.fi/2015/05/pisararata.html.

10.9.2015

RAKLIn top 10 lista normitalkoisiin

TALOTEKNIIKKA-lehden verkkolehdessä on juttu RAKLIn ehdotuksista tarpeettomien ja haitallisten normien purkamiseksi. Lista sisältää aiheita, joissa purkamistarve on ilmeinen. Lehden päätoimittaja Heikki HEIKKONEN on kuitenkin ymmärtänyt, että esim palomääräykset pitäisi purkaa kokonaan. Tästä löytyy Top 10 Lista ja Heikkosen turhanpäiväiset kommentit.