31.5.2015

Talvivaara: Mitä uutta?

Vastoin aikaisemman ministerin Jan Vapaavuoren vaatimusta pörssiyhtiö Talvivaaran Kaivososakeyhtiön Oyj ei ole menossa konkurssiin. Yhtiön omistajat ja velkojat ovat hyväksyneet velkasaneerauksen. Selvittäjä Pekka Jaatinen toimitti 25.05.2015 Espoon käräjäoikeuteen selvityksen, jonka mukaan saneerausohjelma on yrityssaneerauslain 54 § nojalla vahvistamiskelpoinen.

Ehdollisen sopimuksen valtion kanssa tehnyt konsulttiyhtiö Audley Capital Advisors llp on alkanut vaatia valtiolta lisää rahaa, jopa 200 MEUR tuotantolaitoksen käynnistämiseen. Vaikka esiintyvät investoijina, niin oikeasti heillä ei ole rahaa ollenkaan. Yrittävät vain kerätä rahaa Talvivaaraan eri investoijilta, mikä näyttää nyt kangertavan.
Oma ennusteeni on, että sopimus Audley Capital Advisors llpn kanssa jää toteutumatta.

12.5.2015

Uudet vaatimukset asumisterveydelle - RH-arvot puuttuvat

STM antoi 23.04.2015 asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä vaatimuksista. Lyhyt asetus käsittää seuraavat olosuhdetekijät: ilmankosteus, ilman lämpötila, ilman virtausnopeus, veden lämpötila, hiilidioksidi,  ilmanvaihto, melu, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, hiilimonoksidi, tupakansavu, hiukkaset, mikrobit. Tyypillisesti kaikille tekijöille annetaan raja-arvot, joiden ylittäminen johtaa korjaustoimiin. Kiinnostavaa on havaita, että asuntojen sallittu lämpötila kesällä on 18-32oC ja talvella 18-26oC; tämä on aivan muuta kuin mitä rakentamismääräyksissä sanotaan.

Kuitenkaan näissäkään määräyksissä ei ole annettu mitään raja-arvoja huoneilman suhteelliselle kosteudelle (RH), vaikka sillä on suuria terveysvaikutuksia. Oikeasti olisi jo Suomenkin aika ryhdistäytyä tässä asiassa. Määräyksiin tulisi saada ainakin sisäilman suhteellisen kosteuden ohjearvo, asunnot ja toimistot: RH=30-60% (T=20-24oC) sekä vielä vaatimus kosteuden talteenotosta talvikaudella KTO >45% liian kuivan sisäilman välttämiseksi. Asetus löytyy tästä.

9.5.2015

Pisararata - järjetön hanke

Sokee Reettakin nyt näkee, että 1-2 miljardin euron Pisarata on järjetön hanke. Jälleen valmistui uusi selvitys, jossa kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin positiiviset vaikutukset on hinnoiteltu. Selvää on, että uusi keskustajohtoinen hallitus ei lähde hankkeeseen mukaan. Näin siitäkin huolimatta, mitä valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan välillä 25.08.2014 sovittiin. Uusin arviointi tässä.

Vihdoinkin Hesari on antanut vähän tilaa muillekin kuin Pajusen-Vapaavuoren Suurhelsinki-mafialle. 08 May 2015 Tuire MÄKELÄ kirjoitti hyvin kaupunkirakentamisen mantrasta. Ja 10 May 2015 Harri HAUTOJÄRVI hyvän kolumnin otsikolla Pako Punavuoresta. Todella asiaa, jota tavallinen kansalainen kannattaa.