22.4.2011

KUINKA KÄVIKÄÄN ENERGIAMÄÄRÄYKSILLE?


Viime vuonna kirjoitin uusista rakentamisen energiamääräyksistä 2012. Ja sain päälleni asuntoministerin haukut. Nyt lopulliset määräykset on annettu, ja useimmat kritisoimani kohdat on korjattu. Olen nyt saanut käyttööni kaikki Ympäristöministeriön ja RT:n taustalaskelmat. Seuraavassa tuoreet kommenttini.

Kuten sanoin, erinomaista on se, että Suomikin vihdoin siirtyy ostoenergiaan perustuvaan sääntelyyn. Kun tätä vielä korjataan energiamuotojen kertoimilla, ollaankin lähellä primäärienergian ja CO2-päästöjen lukuja, mikä on kestävä peruste. Suuren lobbauksen tuloksena sähkön kertoimeksi lopulta hyväksyttiin 1.7, mikä on matemaattisesti virheellinen ja täysin muuta kuin Euroopassa yleisesti käytetty kerroin 2.5.

Uusiutuva omavaraisenergia 25 %: Ministeri esitti, että jokaiseen uuteen taloon pitää rakentaa järjestelmä, joka tuottaa uusiutuvaa omaenergiaa vähintään 25 % tilojen ja ilmanvaihdon energiatarpeesta. Ratkaisuksi esitettiin maalämpöpumppua, aurinkokeräimiä ja tuulimyllyä pihalle.  Kuitenkin sanottiin, että ilma-ilma lämpöpumppuja ei oteta huomioon. Vielä säädettiin, että kivihiilellä tuotettu kaukolämpö olisi uusiutuvaa energiaa!

Tässä ministeri sekosi omiin ja direktiivien vastaisiin määrittelyihinsä. Seurauksena oli, että vaatimuksesta luovuttiin kokonaan. Niinpä nyt taloudellisin vaihtoehto sähkölämmitys onkin jälleen mahdollinen. Samalla myös ilma-ilma lämpöpumppu voidaan ottaa huomioon energialaskelmassa; kummallista on, että missään taustalaskelmassa ei kuitenkaan tätä vaihtoehtoa ole lainkaan tarkasteltu!

Tämän vaatimuksen poistamisella ministeri vältti myös sen, että maankäyttö- ja rakennuslakia olisi pitänyt muuttaa.

Tiiveysmittaus kaikkiin taloihin: Ministeri vaati kaikkien uudisrakennusten tiiveysmittausta, vaikka ei niin paljon mittaajiakaan löydy koko maasta. Nyt tästä on luovuttu. Jos tiiveyttä haluaa hyödyntää energiaselvityksessä, niin se kuitenkin pitää osoittaa, sillä muutoin ilmanvuotolukuna käytetään huonoa 4 m3/hm2. Tasauslaskennassa vertailuarvo on 2, ja hyvässä talossa luku on alle ykkösen.

Kesäajan lämpötilat: Ministeri vaati kaikissa uudisrakennuksissa dynaamista simulointilaskentaa. Nyt kuitenkin pientaloissa on luovuttu lapsekkaista erityisehdoista ja koko laskennasta. Ikkunoita saa jälleen avata, eikä koneellista jäähdytystä tarvita.

Voimaantulo siirtyy heinäkuuhun 2012. Kiireessä jäi nyt D5 korjaamatta, vaikka sen uudistaminen vastaavasti on välttämätöntä.

Takaisinmaksuaika 100 vuotta: Aina kun Ympäristöministeriö tuo uusia määräyksiä, niin niiden sanotaan lisäävän rakentamiskustannuksia 2-5 %. Kun nykyiset määräykset astuivat viime vuoden alussa voimaan, niin asuntoministeri väitti lisäkustannuksen tulevan säästyvillä energiamaksuilla katetuksi 5-8 vuodessa. Tämä on kuitenkin täyttä pötyä, kuten olen osoittanut.

Hämmästyttävästi sen enempää ministeriö kuin myöskään RT eivät ole teettäneet ainoatakaan takaisinmaksulaskelmaa! On sanottu, että niiden tekeminen on vaikeaa. Oikeasti niiden tekeminen on helppoa, sehän on vain matematiikkaa.

Isot korjaustyöt 25 %: Rakennusten energiatehokkuudesta annetun EPBD-direktiivin mukaan jos taloon tehdään remontti, jonka kustannus on yli 25 % talon arvosta tai yli 25 % talon vaipan neliöistä, niin talo pitää korjata kokonaisuudessaan tulevien energiaremonttimääräysten mukaiseksi. Vaatimukset voivat olla mitä tahansa nollan ja uudisrakennuksille vaadittavien määräysten väliltä. Ja prosenttejakin voi vielä kiristää pienemmiksi.

EPBD-direktiivin mukaan korjausten on kuitenkin oltava kustannusoptimaalisia, eli niiden on maksettava itsensä reilusti takaisin energiasäästöinä kohteen odotettavissa olevan elinkaaren aikana. Komissio on luvannut kesäkuussa ennusteen energian hinnan kehittymisestä. Samoin se antaa ohjeen laskentamenettelystä, joka perustuu elinkaarikustannusten nykyarvoon (Net Present Value - NPV). Siinä on myös diskonttokorko otettava huomioon. Ne lausunnonantajat, jotka ovat vaatineet alle 10 vuoden takaisinmaksuaikoja 5 prosentin korolla tulevat pettymään.

Ministerin käyttämän selvitysmiehen Lauri TARASTIn mukaan energiaremonttimääräykset pitää säätää lailla. Eli uudet kansanedustajat pääsevät päättämään.

Perustelut paikalleen: Jotta uusia lakeja ja määräyksiä kunnioitettaisiin, pitäisi niiden perusteluiden olla totta. Pitäisi reilusti sanoa, että energiansäästö maksaa rahaa, mutta se on tarpeen paremman maailman puolesta. Keskustelu aiheesta jatkuu tällä blogipalstalla.