14.11.2017

Elinkaarihankkeiden verotukseen parannusta

Hallitus on antanut 25.10.2017 esityksen elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta koskien elinkaarihankkeiden eli kokonaishoitopalvelujen verotusta. Muutoksen seurauksena elinkaarimallin verotusta koskevien erityissäännösten käyttöalaa laajennetaan koskemaan kaikkia tila- ja infrahankkeita.
Esityksen mukaan elinkaarihankkeita ei jatkossa rajata myöskään vain julkisyhteisöjen hankkeisiin, vaan hanke voisi koskea myös yksityisten yritysten hankkeita, kuten konttorirakennuksia tai tuotantolaitoksia. Erityissäännökset koskisivat uudisrakennushankkeiden lisäksi myös peruskorjaushankkeita.
Rakennusteollisuus RT yhdessä Kuntaliiton ja RAKLIn kanssa laativat 2013 sopimusmallit talonrakennusalan elinkaarihankkeisiin. Vastaavat sopimusasiakirjat on tarkoitus laatia myöhemmin myös infrahankkeisiin. Minä puhuin näistä jo 15 vuotta sitten, katso esim http://energiatyhmyrit.real.fi/2013/10/elinkaarihankkeille-sopimusmalli.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.