19.11.2012

EU & Suomi tyrivät ilmastopolitiikkansa

Hesarin Vieraskynässä 19 Nov 2012 oli erinomainen kirjoitus EUn ja Suomen tehottomasta ja ylivoimaisen kalliiksi tulevasta ilmastopolitiikasta. Niinpä vaan Suomessakin otettiin rakennusten uusissa energiamääräyksissä 2012/13 käyttöön primäärienergiakertoimet eikä CO2-kertoimia, mikä oikeasti vähentäisi päästöjä.

Kirjoitus löyyy tästä: EUn ilmastopolitiikasta - HS 19.11.2012 (1p, 0.56 MB)

13.11.2012

VTT: Poistetaan 100% kasvihuonepäästöistä - eikä maksa paljon!

VTT julkisti 12 Nov 2012 tutkimusraportin Low Carbon Finland 2050. Seuraavassa muutana kommentti raportin pikaisen vilkaisun perusteella:
  • EU tahtoo, että 2050 CO2-päästöt olisivat 80% pienemmät kuin 1990. VTT panee Suomessa vielä paremmaksi 90%lla.
  • Jopa 100% sähköntuotannossa.
  • Rakennuksissa 85-95%.
  • Liikenteessä 70-80%.
  • Skenaarioissa Inno väki asuu suurkaupungeissa.
  • Skenaariossa Onni väki asuu ympäri maata.
  • Sekä Innossa että Onnissa energiaintensiiviset (paperi, metalli, kaivos...) teollisuudet ajetaan alas.
  • Sekä Innon että Onnin toteuttaminen maksaisi Hesarin mukaan "satoja miljardeja euroja".
  • Vielä; vilkaisulla näyttää siltä, että esim kulutustavaroihin sisältyvää CO2 ei ole otettu lainkaan  huomioon (vrt väitöskirja The Impacts of Urban Structure and the Related Consumption Patterns on the Carbon Emissions of an Average Consumer, Jukka HEINONEN 23 Mar 2012); tämä olennaisesti heikentäisi Innon asemaa.
Kuten tyypillistä VTTn ja myös Ympäristöministeriön esityksille, mitään huolta ei kanneta kustannuksista. Jos kustannus olisi 400 GEUR, niin se oli 10 GEUR (miljardia euroa) vuodessa. VTTn Juha HONKATUKIAn  mielestä lasku ei ole ylivoimainen. Vertailuksi tähän laitan Suomen kansantuotteen  189 GEUR (2011), valtion budjetin 52 GEUR (2012) sekä valtion tulot 45 GEUR (2012), joista siis panostus veisi neljäsosan!

Info-pyramidissa noise => data => information => knowledge => wisdom raportti sisältää paljon dataa ja infoakin. Mutta oikea tietämys viisaudesta puhumattakaan puuttuu. Pientä realismia, please!