23.2.2012

Mitä tekee Ympäristöministeriö?

 • YmpMinssä on meneillään mm seuraavat sääntelykehitykset: (1) Uusi energiatodistus (nykyinen susi), (2) Energiaremonttimääräykset (kokonaan uusi Suomessa) ja (3) Barroson ukaasi Cost Optimal (ennenkokematon työkalu). Nämä kaikki liittyvät elimellisesti toisiinsa sekä sisällöllisesti että aikatauluiltaan.
 • Perusteista ja aikataulusta ei mitään tietoa julkisuudessa! Vähäinenkin julkitullut tieto on määrätty salaiseksi (sic).
 • On huolestuttavaa, kun edes näiden asioiden vetäjät/tekijät eivät näytä tietävän toistensa tekemisistä.
 • Vielä ihmettelen sitä, että YmpMin ei näytä saavan valmiiksi edes lopullisia rak.määr. C4 ja D5; jos ei asetuksina niin sitten oppaina. Varsinkin D5 tarvitaan akuutisti; rak.määräysten mukaisesti sen ohjeita pitäisi noudattaa jo heinäkuun alusta lukien.

22.2.2012

Cost Optimal tulee - Ympäristöministeriö ei ole valmis

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukainen komission lopullinen asetusehdotus Cost Optimalista tuli myöhästyneenä ulos tammikuussa; ohjeet ovat vieläkin kesken, jopa ristiriidassa asetuksen kanssa. Mitä asiasta kirjoitin TM-Rakennusmaailmassa #10/2011 (katso https://onlinebookshop.villareal.fi/) pitää edelleen paikkansa. Muutamia piirteitä seuraavassa.
 • NPV-elinkaarikustannusten laskenta, primäärienergia.
 • Laskenta-ajanjaksot 30 (asunnot ja julkiset rak.) ja 20 (kaupalliset rak.) vuotta.
 • Nyt selvästi & oikein sanottu, että sekä diskonttokorko että kustannukset ovat real.
 • Vaaditaan 2 laskentaa uusin nimikkein & määrein seuraavasti:
 • Macroeconomic calculation: ilman veroja, tukia etc, CO2-kustannukset laskettava mukaan!
 • Financial calculation: kuten investoija normaalisti.
 • Herkkyysanalyysi pakollinen diskonttokoron ja energianhinnan osalta: diskonttokorolle vähintään 2 korkokantaa, joista makrokalkyylissä toisen tulee olla 3% pa.
 • Kukin jäsenmaa kuitenkin saa itse päättää mitä laskentaperustetta ja diskonttokorkoa käyttää; ei hyvä.
 • Myös primäärienergiakertoimet, useful floor area etc jätetty jäsenmaan omaan harkintaan.
 • Toimenpidevaihtoehtoihin on uusiutuva energia otettava mukaan, RES-direktiivin määreillä; energiankulutuksen vähentäminen kuitenkin priority.
Asetus on José Manuel Barroson ukaasi, joka tulee sellaisenaan voimaan ilman kansallista käsittelyä. Vaatii kuitenkin vielä Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymisen.

EUn keskisissä/eteläisissä jäsenmaissa Cost Optimal johtaisi rakennusten energiamääräysten kovaan kiristämiseen, mihin rahaa tuskin löytyy. Suomessa taas on vaikea löytää sellaisia määräysten tiukennuksia, jotka olisivat Cost Optimalin mukaisesti kustannustehokkaita; määräykset ovat jo tiukat. YmpMin (Pekka Kalliomäki, Maarit Haakana) tuskin saa asiaa (referenssirakennukset, laskenta, raportointi etc) valmiiksi vaadittuun 30 Jun 2012 mennessä. Ja energiaremonttimäräykset (YmpMin/Jyrki Kauppinen) taitavat hyytyä lähtökuoppiinsa.