08/12/2016

Uuusiutuva energia - kirittävää riittää

Kun meilläkin tekee tiukkaa, niin kuinka pitkä onkaan matka monella EU-maalla saavuttaa asetetut uusiutuvan energian tavoitteet. [emp] [näet kun klikkaat kuvan isommaksi]

Spinnovan puukuitulanka tulee...

Suomalaisyritys Spinnovan teknologia on maailmanlaatuisesti ainoa, jolla voidaan valmistaa lankaa suoraan puukuidusta ilman vaikeita kemiallisia prosesseja. Puukuitulangasta valmistettua kangasta oli tänä vuonna ensi kertaa näkyvillä myös presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla.
Spinnovan langan valmistusmenetelmä käyttää 99 prosenttia vähemmän vettä ja 80 prosenttia vähemmän energiaa puuvillaan verrattuna. Hyödyntämällä teknologiaa Suomessa vuosittain käytetty puumäärä riittäisi korvaamaan koko maailman puuvillan tuotannon. [t&t]
Ehkä Aral-järvikin voidaan vielä entistää.

05/12/2016

Jälleen: TUTin tietäjät vs VTTn tunarit

Maaliskuussa annettiin luonnos rakennusten uusiksi energia- ja sisäilmastomääräyksiksi 2017.  Kevään lausuntokierroksella RT esitti vaihtoehdoksi asuinrakennusten U-arvojen kiristämistä 22–41 %, jolloin ne voitaisiin hyväksyä ”ilman laskentaa”, mikä tarkoitti eristepaksuuden suurta lisäystä. Lopullisessa esityksessään ympäristöministeriö ehdottikin tällaisen mahdollisuuden ottamista mukaan lakiin. Selvityksissään (Combi, Frame) ja lausunnoissaan Tampereen teknillinen yliopisto - TUT oli selkeästi osoittanut liiallisten lämpöeristeiden rakennusfysikaaliset haitat ja riskit.

Rakennuslehti oli viime viikolla saanut selville, että ympäristöministeriö oli pyytänyt VTTltä pikaselvityksen asiasta. Ja, että tämä selvitys oli toimitettu suoraan lakia käsittelevän valiokunnan kansanedustajille. Ja aivan kuten tapahtui 2008, nytkin VTTn tutkijat olivat täysin eri mieltä TUTin kanssa. Edellisellä kerralla lausunnot olivat julkisen ja asiantuntijakeskustelun alaisina, ja lopulta uudet U-arvot 2010 määrättiinkin TUTin esityksen pohjalta. Nyt valiokunta kuitenkin nielaisi VTTn esityksen sellaisenaan!

Laaja artikkelini aiheesta TM Rakennusmaailmassa #6/2016 löytyy http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/07/rakennusten-energiamaaraykset-uusiksi_7.html.

25/11/2016

LUT: Kaikki sähkö aurinkosta ja tuulesta 2030

Osana Tekesin rahoittamaa Neo-Carbon Energy-tutkimushanketta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kehitetty uusi simulointimalli osoittaa, kuinka pääosin aurinkoon ja tuuleen perustuva sähköjärjestelmä voi toimia kaikkialla maailmassa. Malli löytää sähköntarpeeseen parhaiten vastaavan uusiutuvan energiantuotannon, varastoinnin ja sähkönsiirron yhdistelmän. Järjestelmän tuottaman sähkön kustannus on noin 0.055– 0.070 EUR/kWh kaikilla valituilla yhdeksällä maapallon vyöhykkeellä. [t&t]
Katso tästä esittelyvideo. Simulaatioon pääsee tästä http://neocarbonenergy.fi/internetofenergy/.
Eipä tätäkään noteerata uudessa energia- ja ilmastostrategiassa.

24/11/2016

Uusi Energia- ja ilmastostrategia – Ei hyvä!

Vain kolme vuotta sitten maaliskuussa Kataisen hallitukselta tuli ulos Kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Paperi sisälsi täysin epärealistisia tavoitteita, ja useat siinä luvatut toimenpiteet ovat jääneet tekemättä; katso  http://energiatyhmyrit.real.fi/2013/03/entapa-suomen-energia-ja.html. Tänään hallitus julkisti etukäteen hehkutetun uuden strategiapaperin. Tarkastelen sitä lyhyesti seuraavassa yleisen strategiarakenteen pohjalta:

Päämäärä 2050

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Suomi on sitoutunut EUn asettamaan tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä (Energia- ja ilmastotiekartta 2050, 16.10.2014).

Tavoitteet 2030 mennessä
 • Uusiutuva energia 50 % energian loppukäytöstä.
 • Omavaraisuus 55 % energian loppukäytöstä.
 • Öljyn energiakäytön puolitus vuoteen 2005 verrattuna.
 • Tieliikenteen biopolttoaineet energiasisältönä sekoitusvelvoite 30 %.
 • 250,000 sähköautoa ja 50,000 kaasuautoa.
 • Luovutaan kivihiilen energiakäytöstä.
Toimenpiteet 2017-2030
 • Otetaan käyttöön teknologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden perusteella maksetaan sähkön tuotantotukea ainoastaan kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille.
 • Pakkolaki kivihiilen energiakäytön lopettamiseksi.
 • Rahaa sähkö- ja kaasuauton ostajille 100 MEUR vuosille 2018-21; summaa per auto ei sanota, mutta julkisuudessa on puhuttu 4,000 EUR ostopalkkiosta.
 • Selvitys tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista
 • Paperin mukaan uusien toimien kustannukset 14 vuoden aikana yhteensä olisivat keskimäärin 207 MEUR vuodessa (tuet 105 + veromenetykset 102); näiden lisäksi tulevat nykyiset tuet 219 MEUR vuodessa.

 Muutamia kommentteja:
 • Tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjaksi olisi pitänyt ottaa CO2-päästöt eli hiilijalanjälki!
 • Ajattelu perustuu edelleen erilaisiin tukiin, ei oikeasti vapaaseen kilpailuun.
 • Tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat pääosin puupohjaiseen bioenergiaan.
 • Nollapäästöisestä ydinenergiasta ei sanota mitään.
 • Hajautettu energiantuotanto jätetty ulos; koko ajattelu perustuu energian ja sähkön keskitettyyn tuotantoon ja jakeluun.
 • Aurinkoenergia ja sille jo kolme vuotta sitten luvattu nettolaskutus jätetty pois, vaikka omakotitalojen omistajat olisivat valmiita investoimaan aurinkopaneeleihin omilla rahoillaan; katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/02/finsolarin-tavoitteet-nettolaskutus.html.
 • Sisäilman lämpötiloista ja suhteellisesta kosteudesta ei sanota mitään.
 • Kaikkein saastuttavimman fossiilisen energialähteen eli turpeen (CO2-päästö 377.34 g/kWh) tukea jatketaan.
 • Vielä ihmettelen sitä, että min Olli REHNin ohella myös min Kai MYKKÄNEN on alkanut hehkuttamaan 2030 tavoitteita "ensimmäisenä maailmassa". Oikeasti ainakin viidessä maassa on vastaavat tai paremmatkin tavoitteet hyväksytty jo aikaisemmin; ja ilman pakkolakia, katso alla.

22/11/2016

Kanada ja monet muut: Irti hiilivoimasta 2030 mennessä

Canada announced Monday it plans to phase out the use of coal-fired electricity by 2030. The move is in stark contrast to President-elect Donald Trump's vow to revive the American coal industry.
Environment Minister Kathleen McKenna said the goal is to make sure 90 % of Canada's electricity comes from sustainable sources by that time - up from 80 % today. The announcement is one of a series of measures Prime Minister Justin Trudeau's Liberal government is rolling out as part of a broader climate change plan. Trudeau also has plans to implement a carbon tax.

France, Britain, the Netherlands, Austria and Denmark have all announced accelerated coal phase outs, McKenna said.  [enr]
 
Eipä olla maailmalla kuultu min Olli REHNin hehkuttamasta pakkolaista; katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/11/olli-rehnin-sekoilut.html.

14/11/2016

Kunnat tekivät yhteisen 82 aurinkovoimalan tilauksen

Tilaus kattaa tällä hetkellä 82 aurinkovoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 1,2 MWp. Mukana on tässä vaiheessa 36 kuntaa ja kuntatoimijaa. Suurimmista kaupungeista sitoumuksensa ovat antaneet muun muassa Helsinki, Tampere, Oulu ja Seinäjoki. Verrattuna koko Suomen noin 30 MWp:n aurinkovoimalakapasiteettiin hanke edustaa 4%.
Kuntien ei välttämättä tarvitse tehdä kertainvestointia aurinkovoimalaan, vaan ne voivat rahoittaa hankinnan kuukausiveloituksella. Laitteet ja niiden toiminta ovat kuukausiveloitusmallissa laitetoimittajan vastuulla 12 vuoden takaisinmaksuajan ajan. Kuukausiveloitusmallissa voimala on lisäksi laskennallisesti kutakuinkin kustannusneutraali 12 vuoden ajan, sillä kuukausiveloituksen kustannukset tulevat takaisin säästönä sähkölaskussa. 12 vuoden takaisinmaksuajan jälkeen voimala tuottaa lähes ilmaista sähköä elinkaarensa loppuun asti. [tt/rl]
Tästä lyhyestä uutisesta jää puuttumaan kokonaan tiedot hinnoista sekä mahdollisista tuista. Jos korot vähänkin nousevat, pitenee takaisinmaksuaika oleellisesti.

11/11/2016

Terrafame jatkaa ja saa 100 MEUR lisää rahaa

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 11.11.2016 Terrafamen kaivostoiminnan tilannetta. Ministerivaliokunta linjasi, että Terrafame Group Oy ja Terrafame Oy voivat jatkaa käynnissä olevia yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja tarvittaessa myös 31.12.2016 jälkeen, jos tämä on tarkoituksenmukaista parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saavuttamiseksi.
Lisäksi ministerivaliokunta puolsi esitystä, jonka mukaan valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen täydentävään esitykseen varattaisiin 100 miljoonaa euroa Terrafame Group Oy:n lisäpääomitukseen.

Valtion = veronmaksajien sijoitusten, tukirahojen ja sitoumusten yhteissumma onkin nyt jo 800 MEUR; katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2015/06/hallitus-esittaa-lisatalousarvioesityks.html.

Tanskan merituulivoimalasta sähköä 0.05 EUR/kWh

Vattenfall has won the tender to build Danish Kriegers Flak, a 600 MW offshore wind farm in the Baltic Sea. The winning bid was 49.9 EUR/MWh, which is among the lowest costs in the world for offshore wind power. [bw]

03/11/2016

Olli REHNin sekoilut

Ollessaan EUn budjettikomissaarina sai aikaan EUn kestämättömän talouspolitiikan Oltuaan nyt vuodenpäivät Suomen ministerinä, on syyllistynyt mm seuraaviin sekoiluihin:
Ja nyt sama mies ollaan istuttamassa Suomenpankin pääjohtajaksi toisen mikkeliläisen Erkki Liikasen jälkeen. Liikanen taas Holkerin hallituksen valtiovarainministerinä pani alkuun 90-luvun suurlaman.