18/01/2017

Belgia: Kuusi yli 100 km ruuhkaa jokaisena työpäivänä

According to the motoring organisation Touring Mobilis’ annual Traffic Jam barometer, never before have the structural traffic jams on the country’s roads been longer than they were during 2016. There were jams totalling more than 350km on 15 occasions during the course of last year. Furthermore, jams are becoming more frequent and longer outside the traditional rush hour periods and on routes that previously were congestion.
 
During 2016 there were jams totaling more than 100 km during more than 1,400 hours. This is 10% longer than in 2015.  [exp]

17/01/2017

Liikenneinfra 2040: Missä pihvi?

Eri tahojen toimeksiannosta VTT julkisti eilen raportin Liikenneinfrastruktuuri 2040. Raportti esittelee neljä vaihtoehtoista skenaariota:
1  Niukka: Rahaa leikataan 100 MEUR vuodessa, ja toiminta keskittyy peruskunnossapitoon.
2  Kuuliainen: Rahat pysyvät nykytasolla eli 3.2 GEUR vuodessa, ja ne keskitetään kaupunkien raideliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen.
3  Älykäs: Rahaa 500 MEUR nykyistä enemmän, ja ne keskitetään digitaaliseen infraan ja kaupunkiseutujen väliseen liikenteeseen.
4  Huima: Rahaa lisää 1,000 MEUR vuodessa, yhteensä 4.2 GEUR pa. Tässä yritetään rakentaa Helsinki-Tallinn -tunneli ja yhteys Jäämerelle (Koillisväylälle)

Ilman selvityksiä on kaikkien tiedossa, että varsinkin tieverkko rapistuu määrärahojen puutteessa. Skenaariot Niukka ja Kuuliainen eivät lupaa mitään parannusta. Skenaario Huima on järjetön, eikä sen rahat riitä sanottuihin hukkainvestointeihin. Jäljelle jää skenaario Älykäs, joka sekään ei lupaa parannusta akuutteihin ongelmiin. Tästä löytyy koko raportti ( 56p, 1.60MB).

Aaltoenergia 10 kertaa kalliimpaa

An embryonic industry trying to harness the UK’s waves to generate clean electricity has been dealt a significant blow by a warning that the technology is too costly. Wave power devices being tested in Cornwall and at Orkney are 10 times more expensive than other sources of low carbon power and need a radical rethink, the Energy Technologies Institute (ETI) said .  [enr]
Tässä hankkeessa on myös Fortum mukana.

13/01/2017

Uusiutuvan investoinnit laskivat mutta uusi kapasiteetti nousi 2016

Despite a record year for offshore wind finance, new global investment in renewable energy dropped by 18% last year to $287.5 billion, according to recent research.
Data from research firm Bloomberg New Energy Finance indicate what it calls “a marked cooling in two key markets – China and Japan”. Renewable energy investment in China was $87.8 billion, or a decrease of 26 % comparing to the all-time high of $119.1 billion attained in 2015, while the equivalent figure for Japan was $22.8 billion, a decline of 43%. The capital spending commitments hit $29.9 billion for offshore wind in 2016, or up 40% on the previous year.
Even though total investment in renewable energy fell in 2016, the overall capacity installed was not. BNEF’s analysis teams estimates are that a record 70 GW of solar were added last year, or an increase from 56 GW in 2015, plus 56.5GW of wind, down from 63GW but the second-highest figure ever. [emp]

11/01/2017

Tuulivoimalle 3 miljardia veronmaksajien rahaa

Energiavirasto kertoo julkisista summista: tuulivoimaa tuetaan vuonna 2019 noin 260 MEUR ja vuosittainen tuki säilyy samalla tasolla vuoteen 2023 saakka. Senkin jälkeen tuki pysyy vuosia sadoissa miljoonissa euroissa. Laskelma perustuu siihen, että sähkön hinta pysyy nykytasolla (33.5 EUR/MWh). Ensi vuosikymmenen loppuun mennessä tuella saadaan aikaan noin 2500 MW tuulivoimaa. Yhden megawatin rakentaminen maksaa siis yhteiskunnalle 1.2 MEUR, voi Energiaviraston luvuista laskea.
Energiateollisuus ryn toimitusjohtaja Jukka Leskelä muistuttaa tuulen ongelmista, sillä vuositasolla tuulivoiman käyttö on vain noin kolmanneksen nimellistehosta. ”Tuulivoimatuotanto oli viime tammikuussa alimmillaan 2 megawattia, kun asennettua tehoa on noin 1000 megawattia”, Leskelä antaa ääriesimerkin.

 Energia-alan laskelmat kertovat, että Suomesta on lyhyessä ajassa poistunut peräti 2500 MW sähkötehoa. Voimaloita suljetaan vielä lisää, kun raskaasti tuettu tuulivoima ohittaa ajojärjestyksessä muun tuotannon. Tehonmenetys vastaa puolentoista tulevan Olkiluoto 3n tehoa, eikä tässä kaikki. Tehokas lämmön ja sähkön yhteistuotanto on murroksen seuraava uhri, sillä se alkaa korvautua erillisillä lämpökattiloilla. [kl]

BERNER: Maantiet ulkoistetaan ja autoille digitaaliseen seurantaan perustuva kilometrivero

Min Anne BERNERin toimet aiheuttavat jatkuvaa närää. Nyt hän vaatii maanteiden ulkoistamista ja ja digitaaliseen seurantaa perustuvaa kilometriveroa. Ja kaikki voimaan ensi vuoden alusta. Absurdia!
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio suhtautuu epäillen Bernerin ajatuksiin siitä, että tiemaksuja perittäisin teiden käyttäjiltä paikannuksen perusteella. Aarnion mukaan seurantalaite voisi olla ristiriidassa perustuslain kanssa. Epäilemättä!
St1n Mika Anttosen mukaan "Hanke on outo. En ymmärrä, mitä lisäarvoa liikenneverkkoyhtiöstä syntyisi. Missä on varsinainen pihvi?"

Oikeasti ei ole mitään tarvetta uusille järjestelmille ja niiden miljardi-investoinneille. Nykyinen polttoainevero toimii täydellisesti kilometriverona ainakin 15 vuotta <= uuden energia- ja ilmastostrategian mukaisesti meillä 2030 olisi 250 000 sähköautoa eli vain 10% henkilöautokannasta. Ja tarvittaessa polttoaineveroa voi jopa nostaa, koska toisin kuin historiassa nykyään Suomessa ei enää ole Euroopan kalleinta bensaa.
 
Berner ei ole päässyt selville vesille Finavia-sekoilustaankaan, vaan eduskunnan tarkastusvaliokunta edelleen tutkii asiaa, katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/09/berner-kiistaa-kaiken.html. 12.01.2017 valtioneuvosto antoi asetuksen, jolla Finavia siirretään pois Bernerin näpeistä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vastuulle. Peittelyä vai...?
 

10/01/2017

Ruotsi puolittaa energiankulutuksensa 2030 mennessä?

Maan energiakomissio on saanut valmiiksi energialinjaukset esiteltäväksi maan parlamentille. Sen mukaan Ruotsi yrittää puolittaa energiankulutuksensa vuoteen 2030 mennessä. Vertailuvuosi on 2005. Ruotsi tähtää myös 100% uusiutuvan sähkön maaksi vuonna 2040. Ydinvoiman tuotannolle ei kuitenkaan ole asetettu viimeistä tuotantovuotta. [t&t]

Energiankulutuksen puolittaminen on utopistinen tavoite.

06/01/2017

Saksa 2016: Kolmannes sähköstä uusiutuvista lähteistä

In another shining example of renewable energy leadership, in 2016, Germany used more renewable electricity than ever before, receiving 32 percent of the gross amount of electricity consumed in the country from sun, wind and other renewable sources.
The federal government's energy targets call for renewables' share in gross electricity consumption to arrive at 35 percent by 2020 and the country is clearly on track to achieve that goal.
The energy sources breakdown is as follows:
  • Offshore wind 13 TWh
  • Onshore wind 67 TWh
  • Solar PV 38 TWh
  • Hydropower (including pumped storage hydro) ~22 TWh
  • Biomass and waste 52 TWh
  • Geothermal power 0.2 TWh   [rew]

31/12/2016

EU: Hajautettu sähköntuotanto ja nettolaskutus tulossa

EU Directive proposal for the internal market in electricity was issued 30.11.2016. Its utmost objective is to adapt to the rapidly developing market, as said below:

Europe's energy system is in the middle of a profound change. The common goal to decarbonise the energy system creates new opportunities and challenges for market participants. At the same time, technological developments allow for new forms of consumer participation and cross-border cooperation. There is a need to adapt the Union market rules to a new market reality.

Amongst several new issues and improvements, the following two regulations are important for sustainable society and consumers as well:

Article 15 Active customers
Member States shall ensure that final customers:
(a) are entitled to generate, store, consume and sell self-generated electricity in all organised markets either individually or through aggregators without being subject to disproportionately burdensome procedures and charges that are not cost reflective;
(b) are subject to cost reflective, transparent and non-discriminatory network charges, accounting separately for the electricity fed into the grid and the electricity consumed from the grid, in line with Article 59.

Article 16 Local energy communities
Member States shall ensure that local energy communities:
(a) are entitled to own, establish, or lease community networks and to autonomously manage them;
(b) can access all organised markets either directly or through aggregators or suppliers in a non-discriminatory manner;
(c) benefit from a non-discriminatory treatment with regard to their activities, rights and obligations as final customers, generators, distribution system operators or aggregators;
(d) are subject to fair, proportionate and transparent procedures and cost reflective charges;

Nämä määräykset pakottavat Suomenkin keskitetyt sähköyhtiöt taipumaan paikalliseen energiantuotantoon ja aurinkosähkön nettolaskutukseen (katso kuva yllä), vaikka ne hylättiinkin Suomen uudessa energia- ja ilmastostrategiassa samoin kuin rakennusten uusissa energiamääräyksissä. Seuraavasta löytyy koko direktiiviehdotus (eng, 124p, 0.76MB).
 

EUn uusi sähkömarkkinadirektiivi tulossa

EU Directive proposal for the internal market in electricity was issued 30.11.2016. Several new and renewed subjects are defined and regulated, selected definitions below:

Article 2 Definitions

6. ‘active customer’ means a customer or a group of jointly acting customers who consume, store or sell electricity generated on their premises, including through aggregators, or participate in demand response or energy efficiency schemes provided that these activities do not constitute their primary commercial or professional activity;
7. 'local energy community' means: an association, a cooperative, a partnership, a non-profit organisation or other legal entity which is effectively controlled by local shareholders or members, generally value rather than profit-driven, involved in distributed generation and in performing activities of a distribution system operator, supplier or aggregator at local level, including across borders;

25. ‘energy from renewable sources’ means energy from renewable non-fossil sources, in particular wind, solar (solar thermal and solar photovoltaic), geothermal energy, ambient heat, hydropower and tide, ocean, wave energy, and combustible renewables: biofuels, bioliquids, biogas, solid biofuels and combustible wastes of renewable origin;
48. 'energy storage' means, in the electricity system, deferring an amount of the electricity that was generated to the moment of use, either as final energy or converted into another energy carrier.

Suomen tuliterä energia- ja ilmastostrategia hylkäsi kohdissa 6 ja 7 mainitut asiat, ei tiedä mitään kohdan 48 asiasta, eikä muutoinkaan täytä direktiiviehdotuksen vaatimuksia. Katso myös http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/12/suomen-sahkomittarit-maksoivat-800.html.