1.11.2015

Ei biokaasua, ei aurinkovoimaa, ei hajautettua energiantuotantoa...

Vähäiselle huomiolle julkisuudessa ovat jääneet kaksi merkittävää VTTn & VATTin yhdessä tekemää raporttia: EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen 2014 (74 p, 3.07 MB) sekä Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset 2015 (309 p, 12.44 MB).
Nimiensä mukaisesti molemmissa tarkastellaan eri vaihtoehtoja asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sekä niiden vaikutusta kansantalouteen. Eräänä johtopäätöksenä voisi poimia sen, että erityisesti jätteistä yms tehty biokaasu näyttäisi olevan paras liikenteen polttoaine. Nyt sitä rasitetaan fossiilisen maakaasun verolla sekä vielä dieselverolla.

Lisätty 2018: Tarjolle on tullut Nesteen kehittämä NEXBTL-teknologia. joka mahdollistaa lähes minkä tahansa kasviöljyn tai jäterasvan käytön dieselin valmistuksessa. Suomessa myytävä MY-diesel valmistetaan yksinomaan jätteistä ja teollisuuden prosesseissa syntyvistä tähteistä. Tämä olisi ideaaliratkaisu liikennepäästöjen vähentämiselle. Onhan se 100% uusiutuvaa, säästää 90% kasvihuonepäästöistä ja käy sellaisenaan olemassa olevaan diesel-autokantaan.

Mikä tässä mättää?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.