01/11/2015

Ei biokaasua, ei aurinkovoimaa, ei hajautettua energiantuotantoa...

Vähäiselle huomiolle julkisuudessa ovat jääneet kaksi merkittävää VTTn & VATTin yhdessä tekemää raporttia: EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen 2014 (74 p, 3.07 MB) sekä Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset 2015 (309 p, 12.44 MB).
Nimiensä mukaisesti molemmissa tarkastellaan eri vaihtoehtoja asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sekä niiden vaikutusta kansantalouteen. Eräänä johtopäätöksenä voisi poimia sen, että biokaasu näyttäisi olevan paras liikenteen polttoaine. Nyt sitä rasitetaan fossiilisen maakaasun verolla sekä vielä dieselverolla.
Mikä tässä mättää?

No comments:

Post a Comment

Kirjoita tähän mielipiteesi.