1.6.2018

Ei enää pakkoliittymistä kaukolämpöön

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen maankäyttö- ja rakennuslain 57a -pykälän kumoamisesta. Vuonna 2009 voimaan astuneessa pykälässä on määritelty tilanteita, joissa asemakaavalla voidaan määrätä, että rakennus pitää liittää kaukolämpöverkkoon. Kun pykälää säädettiin, ajatuksena oli edistää kaukolämpöverkkoon liittymistä, koska sitä pidettiin parhaana keinona ympäristön ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. [t&t]

1 kommentti:

Kirjoita tähän mielipiteesi.