11/05/2017

15% katto sähkönsiirron korotuksiin

Valtioneuvoston tänään eduskunnalle antaman esityksen mukaan sähkömarkkinalakiin ja maakaasumarkkinalakiin lisätään säännökset, jotka rajoittavat sähkön ja maakaasun siirto- ja jakelumaksujen kohtuuttomia korotuksia. Maksuihin tulisi vuotuinen 15 prosentin korotuskatto. Korotuskatto ei oikeuta toistuviin 15 prosentin korotuksiin.  [kl]

No comments:

Post a comment

Kirjoita tähän mielipiteesi.