26.9.2015

Oikeuskansleri: Sähkön tasalaskutus selvitettävä

Olen kolmen vuoden ajan käynyt taistoa vuosikymmenten ajan hyvin toimineen ja kuluttajan kannalta parhaan sähkön tasalaskutuksen puolesta: Tässä blogissa löytyvät kirjoitukseni 06.10.2012, 15.01.2013, 22.05.2013 ja 26.08.2013 sekä niihin linkittyjä lehtikirjoituksia.

Min Jan VAPAAVUORI lupasi eduskunnassa, että tasalaskutus säilyy. Kuitenkin 09.08.2013 hän allekirjoitti sähkömarkkinalain, jossa tasalaskutusvaihtoehdon pakollisuus oli poistettu. Viitaten Energiaviraston 31.03.2014 tekemään mielestäni väärään päätökseen tein 29.04.2014 Oikeuskanslerille kantelun asiasta.

Kun sähkömarkkinalakia jälleen muutettiin kesällä 2014, lähetin asiasta muistion eduskunnan talousvaliokunnan jäsenille, jossa oli valmiit tarvittavat lakipykälät tasalaskutuksen turvaamiseksi. Muutaman kansanedustajan positiivisesta palautteesta huolimatta, laki vain huononi entisestään.

Sain juuri 18.09.2015 päivätyn Apulaisoikeuskanslerin päätöksen valitukseeni. Saatuaan Energiavirastolta laajan vastineen, päätöksessä todetaan mm:
  • Eduskunnan talousvaliokunnan tarkoituksena oli turvata tasalaskutus.
  • Kun sähkömarkkinalaista kuitenkin poistettiin velvollisuus tasalaskutuksen tarjoamiseen, on lainsäätäjän tarkoitus jäänyt tulkinnanvaraiseksi.
  • Loppulausuma: "Saatan oikeuskanslerinvirastoon saapuneista kanteluista ja Energiaviraston lausunnossaan toteamasta ilmenevän sähkömarkkinalain maksutapoja koskevien säännösten tulkinnanvaraisuuden työ- ja elinkeinoministeriön tietoon."
Tässäkin jälleen nähdään, että valiokunnan tai koko edukunnan mietinnöillä, perusteluilla tai ponsilla ei ole mitään merkitystä. Energiavirasto sanookin vastineessaan tämän asian suoraan: "Energiavirasto huomauttaa, että sähkömarkkinalain osalta tulkintavalta kuuluu virastolle ja  muille asianomaisille lainkäyttöelimille eikä lainsäätäjälle." Oho!!!
Tuleeko TEM tekemään asiassa jotakin, jää nähtäväksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.