22.2.2012

Cost Optimal tulee - Ympäristöministeriö ei ole valmis

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukainen komission lopullinen asetusehdotus Cost Optimalista tuli myöhästyneenä ulos tammikuussa; ohjeet ovat vieläkin kesken, jopa ristiriidassa asetuksen kanssa. Mitä asiasta kirjoitin TM-Rakennusmaailmassa #10/2011 (katso https://onlinebookshop.villareal.fi/) pitää edelleen paikkansa. Muutamia piirteitä seuraavassa.
  • NPV-elinkaarikustannusten laskenta, primäärienergia.
  • Laskenta-ajanjaksot 30 (asunnot ja julkiset rak.) ja 20 (kaupalliset rak.) vuotta.
  • Nyt selvästi & oikein sanottu, että sekä diskonttokorko että kustannukset ovat real.
  • Vaaditaan 2 laskentaa uusin nimikkein & määrein seuraavasti:
  • Macroeconomic calculation: ilman veroja, tukia etc, CO2-kustannukset laskettava mukaan!
  • Financial calculation: kuten investoija normaalisti.
  • Herkkyysanalyysi pakollinen diskonttokoron ja energianhinnan osalta: diskonttokorolle vähintään 2 korkokantaa, joista makrokalkyylissä toisen tulee olla 3% pa.
  • Kukin jäsenmaa kuitenkin saa itse päättää mitä laskentaperustetta ja diskonttokorkoa käyttää; ei hyvä.
  • Myös primäärienergiakertoimet, useful floor area etc jätetty jäsenmaan omaan harkintaan.
  • Toimenpidevaihtoehtoihin on uusiutuva energia otettava mukaan, RES-direktiivin määreillä; energiankulutuksen vähentäminen kuitenkin priority.
Asetus on José Manuel Barroson ukaasi, joka tulee sellaisenaan voimaan ilman kansallista käsittelyä. Vaatii kuitenkin vielä Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymisen.

EUn keskisissä/eteläisissä jäsenmaissa Cost Optimal johtaisi rakennusten energiamääräysten kovaan kiristämiseen, mihin rahaa tuskin löytyy. Suomessa taas on vaikea löytää sellaisia määräysten tiukennuksia, jotka olisivat Cost Optimalin mukaisesti kustannustehokkaita; määräykset ovat jo tiukat. YmpMin (Pekka Kalliomäki, Maarit Haakana) tuskin saa asiaa (referenssirakennukset, laskenta, raportointi etc) valmiiksi vaadittuun 30 Jun 2012 mennessä. Ja energiaremonttimäräykset (YmpMin/Jyrki Kauppinen) taitavat hyytyä lähtökuoppiinsa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.