23.4.2019

Hiilijalanjälki rakennusmääräysten perustaksi

Tähän asti rakennusten energiamääräykset ovat perustuneet energian kulutukseen. Ilmastonmuutoksen kannalta olennaista on kuitenkin hiilidioksidin CO2 ja muiden ilmastopäästöjen määrä. Nyt ympäristöminiteriö onkin aloittamassa uuden hiilijalanjälkeen perustuvan menetelmän kehittämisen ja tähtää sen mukaisten määräysten käyttöönottoon vuonna 2025.

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasujen summaa. Kun tärkeimpään kaasuun hiilidioksidiin CO2 lisätään muut kasvihuonekaasut ottamalla huomioon niiden ilmastoa lämmittävä vaikutus verrattuna hiilidioksidiin, saadaan aikaan hiilijalanjäljen käsite hiilidioksidiekvivalentti eli CO2e. Hiilijalanjälkeä ei ilmoiteta pinta-alana vaan massana, tässä kilogrammoina kg. Hiilijalanjäljen laskenta kattaa rakennuksen koko elinkaaren rakennustuotteiden valmistuksesta kuljetuksiin ja työmaatoimintoihin, käyttöön, energiankulukseen ja korjauksiin sekä elinkaaren lopulla tapahtuvaan purkamiseen ja kierrätykseen. Menetelmän pohjana ovat tuoreet kestävää rakentamista koskevat eurooppalaiset standardit.
Kyseessä on fundamentaalinen ja tervetullut muutos, josta olen puhunut 20 vuotta ja pitänyt esityksiä 15 maassa. Lehdessä TM Rakennusmaailma #4/2019 on artikkelini aiheesta. Se kattaa uuden menetelmän perusteellisen esittelyn sekä joukon tarkistuksia ja parannusehdotuksia, sekä vielä otteita annetuista 42 lausunnosta.
Koko juttu löytyy klikkaamalla Hiilijalanjälki rakennusmääräysten perustaksi (4 pages, 2.82 MB).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.