12.5.2015

Uudet vaatimukset asumisterveydelle - RH-arvot puuttuvat

STM antoi 23.04.2015 asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä vaatimuksista. Lyhyt asetus käsittää seuraavat olosuhdetekijät: ilmankosteus, ilman lämpötila, ilman virtausnopeus, veden lämpötila, hiilidioksidi,  ilmanvaihto, melu, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, hiilimonoksidi, tupakansavu, hiukkaset, mikrobit. Tyypillisesti kaikille tekijöille annetaan raja-arvot, joiden ylittäminen johtaa korjaustoimiin. Kiinnostavaa on havaita, että asuntojen sallittu lämpötila kesällä on 18-32oC ja talvella 18-26oC; tämä on aivan muuta kuin mitä rakentamismääräyksissä sanotaan.

Kuitenkaan näissäkään määräyksissä ei ole annettu mitään raja-arvoja huoneilman suhteelliselle kosteudelle (RH), vaikka sillä on suuria terveysvaikutuksia. Oikeasti olisi jo Suomenkin aika ryhdistäytyä tässä asiassa. Määräyksiin tulisi saada ainakin sisäilman suhteellisen kosteuden ohjearvo, asunnot ja toimistot: RH=30-60% (T=20-24oC) sekä vielä vaatimus kosteuden talteenotosta talvikaudella KTO >45% liian kuivan sisäilman välttämiseksi. Asetus löytyy tästä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.