8.10.2016

Nettolaskutuksen 5 kategoriaa

Net metering is a practice that encourages consumer investment in on-site electric generators — typically small-scale, renewable energy technologies. When a customer/generator is producing and consuming electricity at the same time, the laws of physics dictate that the electricity being produced flows to where it is being used.

But what about when electricity is being generated and none is being consumed? In these instances net metering allows customer/generators to spin their meter backwards, in effect paying the customer/generator the retail rate for the electricity they generate but don’t immediately consume. If a customer generates more electricity than they consume over a period of time, they are typically paid for that net excess generation (NEG) at the utility’s avoided cost, or the wholesale rate.
The infographic above helps provide context of the five different kinds of net metering, and how they differ. To learn more, you can also visit aggregate net metering policy and virtual net metering policy. [ren]

Kaikki tämä on mahdollista ja tapahtuu USAssa ja monissa muissa maissa, myös EUssa. Sähköyhtiöiden ja TEMin mielestä tällainen on kuitenkin Suomessa kokonaisuudessaan mahdotonta ja perustuslain vastaista.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston juuri tekemässä tutkimuksessa huomattiin nykyisen rakennuskannan tarjoavan merkittävän määrän asennuskohteita aurinkosähkö-voimaloille. Yksistään asuinrakennusten katoilla voisi olla nimellisteholtaan jopa 12,000 megawatin edestä aurinkosähköjärjestelmiä. Kun huomioidaan kattoasennusten eri ilmansuunnat ja maantieteellinen jakautuminen, olisi tällaisen aurinkosähkö-kokonaisuuden tuottama hetkellinen huipputeho noin 7,000 MW. Suomessa kulutushuippu on talvella noin 15,000 MW.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.