15.7.2015

Englanti luopuu hiilineutraaleista asunnoista

The zero carbon homes policy was first announced in 2006 by the then-chancellor Gordon Brown , who said Britain was the first country to make such a commitment. It would have ensured that all new dwellings from 2016 would generate as much energy on-site – through renewable sources, such as wind or solar power – as they would use in heating, hot water, lighting and ventilation. This was to be supported by tighter energy efficiency standards that would come into force in 2016, and a scheme which would allow house builders to deliver equivalent carbon savings off site.
However, both regulations were axed by the government on 10 Jul 2015. The scrapping of the two regulations was designed to “reduce net regulations on house builders”.   [Guardian-enr]

Radikaali esimerkki normitalkoista. Tässäkin kuitenkin näkyy se erinomainen piirre, että Briteissä rakentamismääräysten perustana on CO2-päästöt, ei primäärienergian kulutus kuten meillä. Muistutankin siitä, että Suomessa sähkön primäärienergiakerroin on 1.7, kun vastaava CO2-kerroin on vain 0.3.

13.7.2015

Loikkanen: Asuntomarkkinoiden katastrofi

Kaupunkitaloustieteen emeritusprofessori Heikki LOIKKANEN pitää pienkotien rantautumista ongelmana, sillä suomalaisen asumisen taso on lähentynyt Keski-Eurooopan muita vauraita maita hitaammin kuin tulotaso. [Tästä olen puhunut ja kirjoitellut yli 10 vuotta. Mutta ympäristöministeriö viittaa kintaalla ja kiistää selvät faktat.] Myönteisestä kehityksestä ja rahoitusmahdollisuuksista huolimatta "jälkeenjääneisyys on edelleen tosiasia", Loikkanen sanoo. Esimerkiksi Helsingin kantakaupungissa asumisväljyys kääntyi laskuun kymmenen viime vuotta sitten.

Miten pienasuntoihin pitäisi suhtautua?  No, on sinänsä hyvä, että saadaan sinkuille ja pienille perheille vaihtoehtoja, jos mikään muu ei toimi. Mutta jotenkin tämä kyllä kuvastaa tätä pitkäaikaista, rakenteellista katastrofia ja epäonnistumista asuntomarkkinoilla, Loikkanen sanoo. Katso kirjoitukseni 14 Mar 2015 Saton 15 m2 ihmisten säilytyskopeista Vantaalla.

Tuleepa mieleeni mitä sanoin 10 vuotta sitten RTn Kiinteistö- ja rakennusklusterin Visio 2010 julkistamisseminaarissa, jossa peräti päämin Matti VANHANEN oli juhlapuhujana. Mikään vision uskomuksista ei ole toteutunut. Eipä raportissa edes ollut mitään strategiaakaan, jolla niihin olisi yritetty päästä.

1.7.2015

Fennovoima: Voittaako Rehn Vapaavuoren?

Fennovoimalla on suuri energiapoliittinen merkitys. Sen toteuttaminen myös ratkaisevasti vähentäisi Suomen CO2-päästöjä. En kuitenkaan tässä enkä myöhemminkään puutu hankkeeseen. Tässä esitän vain valtion päätöksentekoon liittyvän kommentin sekä arvioni hankkeen tulevaisuudesta.
  • Hallituksen periaatepäätös 2014: Rakennuslupahakemus <30.06.2015ï toteutui. Omistuksesta >60% EU- tai EFTA-valtiosta ï toteutui. Päätöksessä ei ehtoja rahoituksen lähteille. Jos kuitenkin TEM nyt katsoisi, etteivät ehdot täyty ð hallitus tekee uuden päätöksen. Laki ei tunne mitään 60% "kotimaisuus"-sääntöä.
  • Eduskunnan periaatepäätös 2010: Eduskunta hyväksyi periaatepäätöksen Fennovoiman ydinvoimalasta. Uutta päätöstä ei tarvita, ja valiokunnan mietinnöllä ja eduskunnan lausumalla ei ole mitään merkitystä (katso mm kirjoitukseni 14 Nov 2014).
  • Fennovoima rakennetaan: Tähän johtavat taloudelliset ja Venäjään liittyvät ulkopoliittiset syyt.
Toki Fennovoiman pelastajana 3 kEUR osakepääomalla toimiva kellarikoppifirma Migrit Solana Energija on vielä naurettavampi kuin Jan Vapaavuoren Audley Capital Advisors Talvivaaran pelastajana.

05.08.2015 Fortum Oyj ja SRV Yhtiöt Oyj ilmoittivat tulevansa Fennovoima Oy:n osakasyhtiö Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaiksi ja Outokumpu Oyj ilmoitti kasvattavansa omaa osuuttaan. Fortumin noin 6,6 prosentin ja SRV:n noin 1,8 prosentin omistusosuus Fennovoimasta sekä Outokummun noin 1,8 prosenttiyksikön omistusosuuden lisäys muodostavat yhdessä aiemman kotimaisen omistuksen kanssa yli 60 prosentin osuuden yhtiöstä. Ja Migrit heitettiin ulos. Oikein.