19.10.2016

Mitä tekee Energiateollisuus ry?


"Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkina-poliittinen etujärjestö. Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja." Ensisijaisesti se palvelee isojen sähkö- ja kaukolämpöyhtiöiden etuja. Niinpä se
  • Sai kaadettua sähkön tasalaskutuksen, mikä oli kuluttajalle paras laskutustapa.
  • Vastustaa hajautettua energiantuotantoa yleensä (vaikka se on globaali trendi).
  • Vastustaa aurinkosähkön nettolaskutusta (vaikka se on menestyksellä toteutettu monissa maissa, myös EU-maissa, niin meillä se on muka perustuslain vastaista).
  • Vastustaa aurinkosähkön tai muun ympäristöstä vapaasti hyödynnettävän energian myymistä naapurille.
  • Ajaa sähkön hinnoittelun muuttamista tehoperusteiseksi.
  • Valtio on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi. Esimerkiksi rakennusten energiatodistuksissa laskennan perusteena eivät kuitenkaan ole hiilidioksidipäästöt vaan primäärienergia. Tällöin sähkön energiamuotokerroin on 1,7 fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna; juuri alenemassa 1,2een. Kun Suomessa yli 2/3 tuotetusta sähköenergiasta on päästötöntä (viime vuonna peräti 79 %), olisi sähkön CO2-kerroin vain 0,3 (0,2); erilaisilla tehoalue- ja marginaalitarkasteluillakin alle 0,6. EU-direktiivit sallivat tämänkin vaihtoehdon, kuten Englannissa on tehtykin. CO2-päästöt eli hiilijalanjälki pitäisikin ottaa päätösten ja määräysten pohjaksi. Miksi ET ei ponnekkaammin aja tätä asiaa, vaikka se olisi sen jäsentenkin suureksi eduksi?
  • Tuottaa hyviä ja ajantasaisia energiatilastoja, myös vastaavista CO2-päästöistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.