31.3.2015

Paavo Lipponen: Suomesta arktisen politiikan johtaja

Entinen päämin Paavo LIPPONEN teki EKn konsulttina selvityksen arktisen alueen tulevaisuudesta. Lipposen mukaan suomen on otettava johtoasema EUn arktisessa ja pohjoisessa politiikassa. Siis Suomi johtamaan Ruotsia; Barentsinmeren ranta-valtiot Norja ja Venäjä kun eivät kuulu EUhun. Samalla "Norjan kuningassuvun jälkeläinen" muisti myös korostaa ruotsinkielen asemaa.
Ehdottaa hyvän maantieyhteyden perustamista Kilpisjärven kautta Tromssaan ja rautatietä Ruotsin kautta Narvikiin. Tässä on järkeä, varsinkin verrattuna paljon puhuttuun jäämerenrataan.

25.3.2015

Vuosaaren biovoimalaitos - järki käteen, please!

Helsinki kaavalee suuren biopolttoaineita käyttävän voimalan rakentamista Vuosaareen. Voimala maksaisi peräti 1.2 GEUR. Hesarissa 25.03.2015 Timo KORPELA on (jälleen) kirjoittanut asiaa. Hän sanoo, että tällaisen voimalaitoksen seurauksena valtio  menettäisi hiiliveroja 43 MEUR ja joutuisi maksamaan puutukiaisia 63 MEUR vuodessa. Eli yhteensä koko maan veronmaksajat tukisivat Helsingin energiaratkaisua 106 MEUR joka vuosi.
Missä ovatkaan aurinko-, tuuli-, vesi- ja ydinvoima?

20.3.2015

Energiantuotannon CO2-päästöt kasvaneet 20%

Valtio toteutti 2011 energiantuotannon "vihreän verouudistuksen". Tämän seurauksena kivihiilen käyttö on vain kasvanut. Pöyryn tutki päästöt kaupungeissa Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti ja Tampere. Selvityksen mukaan kaupunkien CO2-päästöt ovat kasvaneet viidenneksellä.
Tosi vihreää!

14.3.2015

Sato: 15 m2 ihmisten säilytyskoppeja Vantaalle

Asuntosijoitusyhtiö Sato yrittää rakentaa Martinlaaksoon 15 m2 pienuisia koppeja asunnoiksi. Tämän rakentamismääräysten vastaisen hankkeen sanotaan tarjoavan edullisia vuokra-asuntoja köyhille ja sinkuille. Kuukausivuokraksi ilmoitti 500 EUR eli 33 EUR/m2. Jopa Helsingin keskustassa yksiön neliövuokra on halvempi Vantaa ja Espoon korpilähiöistä puhumattakaan.
Toivottavasti tämä hanke kokee äkkikuoleman.

13.3.2015

Omakotitalojen energiatodistuksen parannukset jyrättiiin!

Vuosi sitten tehdyn kansalaisaloitteen pohjalta eduskunta antoi lausuman, jonka mukaan "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen
energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat."
Joulukuussa asuntomin Pia VIITANEN asettikin toivorikkaasti työryhmän selvittämään omakotitalojen energiatodistusten kehittämistä. Tämä ympäristöministeriön dominoima työryhmä sai lisäajan jälkeen raporttinsa valmiiksi 12.03.2015. Raportissa esitellään viisi erilaista pientä muutosmahdollisuutta nykyiseen menettelyyn, mutta mikään muutos-vaihtoehto ei työryhmälle kelvannut; katso raportti (79 p, 3.19 MB).


Työryhmän jäsen Suomen Omakotiliitto ry joutui jättämään raporttiin radikaalin eriävän mielipiteensä. Siinä todetaan mm, että työskentelyn aikana työryhmän enemmistön tavoitteena on ollut vain keksiä perusteluja sille, että energiatodistusta ei voitaisi muuttaa. Omakotiliiton tekemät eri mallien arvioinnit poistettiin määräenemmistön päätöksellä raportista.

Edes esillä ei liene ollut paras vaihtoehto, jonka mukaan energiatodistus perustuisi käytetyn energiamuodon hiilidioksipäästöihin (kuten Englannissa), jolloin e-kerroin muuttuisi CO2-kertoimeksi. Tällöin sähkön kerroin muuttuisi nykyisestä 1.7 ð 0.3, ja puolen miljoonan sähkölämmitteisen omakotitalon huono todistus muuttuisikin hyväksi, kuten oikein on (lue artikkelini TM Rakennusmaailmasta #8/2014).

Tässä taas kerran nähtiin sekin, että eduskunnan valiokunnan mietinnön perusteluilla ei ole mitään merkitystä. Eikä edes eduskunnan hyväksymillä ponsilla, lausumilla tai muilla perusteluilla, vaikka päätöksen sanamuoto olisikin Eduskunta edellyttää, että... (katso kirjoitukseni 14 Nov 2014).

Asuntomin Viitanen kuitenkin lupasi hyvää ja kaunista: Pientalojen energialuokat tulevat perustumaan laskennalliseen kulutukseen ilman energiamuotokerrointa ja jatko-valmistelussa tullaan myös tarkistamaan energiamuotokertoimien tasot. Pelkkää vaalipropagandaa; ymmärtääköhän ministeri edes mistä puhuu.

12.3.2015

Talvivaara kaupaksi

Sijoitusyhtiö Audley Capital Advisors [GB] on solminut ehdollisen sopimuksen Talvivaara Sotkamon liiketoiminnan ostamisesta sen konkurssipesältä, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.
Audley-konsortio olisi uuden kaivosyhtiön pääsijoittaja 85 prosentin osuudella. Suomen valtion erityisyhtiö Terrafame on mukana 15 prosentin osuudella. Audleyn ohella konsortio koostuisi useista toimijoista, mukaan lukien globaalisti tunnetusta sijoittajasta.
Kauppahinta ei ole julkinen. Kauppahinnan lisäksi Audley-konsortio ja Terrafame aikovat sijoittaa yli 200 miljoonaa kaivoksen uudelleenkäynnistämiseen. Min Jan VAPAAVUORI vielä erikseen halusi sanoa, että Pekka PERÄllä ei sitten ole mitään roolia uudessa kaivosyhtiössä.

Pörssinoteeratun emoyhtiön Talvivaaran 80,314 osakkeenomistajaa menettänevät rahansa. Samalla veronmaksajat menettävät 150 MEUR Solidiumin sijoituksen muuttuessa arvottomaksi.

5.3.2015

Demariministerit: Lähiökehityksestä vientiruote – anna mun nauraa

Asuntoministeri Pia Viitasen (sd) perustama lähiöneuvottelukunta aloitti työnsä vuoden 2014 tammikuussa. Tavoitteena on kehittää lähiöitä ja lähiöpolitiikkaa niin, että asuinalueiden eriytyminen pysähtyy ja asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Asuntoasiat ovat kuitenkin vain yksi puoli lähiöiden kehittämisessä. Siksi Viitanen pyysi mukaan työministeri Lauri Ihalaisen (sd), peruspalveluministeri Susanna Huovisen (sd), sisäministeri Päivi Räsäsen (kd) ja opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun (sd).

Nykyinen neuvottelukunta päättää työnsä, mutta lähiöitä ei ole saatu valmiiksi. Ihalainen ajattelee jo pidemmälle lähiötyön yhteiskunnallista merkitystä. "Hyvien lähiöiden kehittämishanke voisi olla joskus vientituote, jos osaisimme oikein kehittää tätä elävän, tasa-arvoisen ja yhteisöllisen lähiön konseptia. Konseptilla on maailmalla kysyntää. Monissa maissa eriarvoistumisen ongelmat ovat paljon, paljon suurempia", sanoo Ihalainen. Ainakin Viitanen antaa idealle peukkua.
Moni maa on työstänyt asiaa jo vuosia. Suomi lähtee nollasta, ja eikö vain heti vientituotteeksi. Yleensäkin näyttää olevan niin, että kun meillä tehdään selvitys (ja useimmiten epämääräinen strategia) jonkin huonolla tolalla olevan asian korjaamiseksi, niin samalla se korjataan ”Euroopan parhaaksi” ja siirrytään ”maailman johtavaksi maaksi” asiassa.
Epärealistiset tavoitteet ovat haitaksi koko asialle; "tää on taas sitä samaa tyhjää liturgiaa"...