28.4.2017

80 miljardia vuodessa ydinvoimaan?

The nuclear energy industry requires a yearly investment of $80 billion so as to meet climate change objectives, as stated by the director of the International Atomic Energy Agency (IAEA) on Friday.

Dohee Hahn told a nuclear industry conference that between 10 and 20 reactors will have to be constructed each year by 2030, if the global temperature increase is to be preserved within 2 degrees.The agency predicts that total global nuclear capacity should attain 862 gigawatts by 2040, up from 376 gigawatts in 2014, in order to satisfy the targets established in the Paris agreement. [emp]

15.4.2017

Hajautettu energiantuotanto ja aurinkosähkön nettolaskutus tulossa

Suomi on äärimmilleen keskitetty sähköntuotannon ja -jakelun maa. Uusi Kansallinen energia- ja ilmastostrategia ei ole tuomassa tähän parannusta. Ja energian lähteeksi se ajaa turvetta ja puupeltoja.
Marraskuun lopussa EU julkisti lopullisen ehdotuksensa uudeksi sähkömarkkinadirektiiviksi. Sen tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä (decarbonisation) ja parantaa kuluttajien osallistumista sähköntuotantoon. Artiklan 15 ja 16 mukaisesti:

  • Loppukäyttäjillä on oikeus tuottaa, varastoida, kuluttaa ja myydä tuottamansa sähkö markkinoilla ilman raskaita menettelyjä ja maksuja.
  • Loppukäyttäjillä on oikeus läpinäkyviin ja syrjimättömiin verkkomaksuihin niin verkkoon syötetyn kuin myös verkosta ostetun sähkön osalta.
  • Paikallisella energiayhteisöllä on oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata paikallinen verkko ja itsenäisesti hallita sitä.

Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessakin on päästävä hajautettuun energiantuotantoon ja aurinkosähkön nettolaskutukseen. Lehdessä TM Rakennusmaailma #4/2017 on pitkä artikkelini aiheesta. Siinä esitän mm laskelman siitä, mitä aurinkosähkön hyödyntäminen merkitsee sähkölämmitteisessä helsinkiläisessä omakotitalossa, jonka vuotuinen energiankulutus on 25,000 kWh. Oheisessa graafissa näkee aurinkoenergian suhteen sähkönkulutukseen po talossa kuukausittain; aurinkosähkön jakauma perustuu NASAn globaaliin dataan Helsingissä.
Tästä löytyy koko informatiivinen TM Rakennusmaailman artikkeli.

14.4.2017

Meksikon muurin rakentaminen alkamassa

Suomessa on jaksettu kauhistella presidentti Donald TRUMPin puheita muurin rakentamisesta Meksikon rajalle ja pidetty 10 GUSD kustannusta mahdottomana rahoittaa. Kuitenkin summa on pikkuraha, vastaa Suomessa vain vähän yli 100 MEUR kansantalouksien pohjalta vertaillessa. Näitä satasia Sipilä ja Berner jakelevat vasemmalla kädellään.

USAn ensi vuoden budjetissa on rahaa 4.1 GUSD Meksikon muurin rakentamiseen. Ensimmäinen tarjouskierros päättyi 29 Mar 2017, ja siihen osallistuu yli 500 yritystä. Näistä valitaan noin 40 tarjoajaa, joilla on aikaa tehdä lopullinen D&B-tarjouksensa kuukauden sisällä.
Demokraattivetoiset Californian ja New Yorkin osavaltiot laittoivat tarjousten tekijät boikottiin, katso ENR 03 Apr 2017.

12.4.2017

Siemens: 2/3 uudesta sähköstä hajautettua 2030 mennessä

The global head of distributed energy at Siemens says that two thirds of new electricity capacity will come from distributed energy by 2030 as the old centralised, conventional system recedes further.
Speaking to Recharge Magazine top Siemens executive John Kovach said, “We expect that this market will grow, whereas the centralised, non-distributed energy systems will stay flat.  [dec]

6.4.2017

Tuulisähköstä 3 miljardin lasku veronmaksajille

Tuulisähkön tukijärjestelmä on tuottajalle turvallinen, mutta valtiolle kallis ja joustamaton, toteaa Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV.
VTV selvitti, onko tuulisähkön syöttötariffi ollut kustannustehokas keino lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tuotantotukilaissa tavoiteltu tuulivoimaloiden 2 500 MVA kokonaiskapasiteetti todennäköisesti saavutetaan, mutta tuen kustannustehokkuus pysyy heikkona niin kauan kuin sähkön markkinahinta on alhaalla. Nykyisellä hintakehityksellä tukimenot ovat nousemassa arviolta yhteensä 2–3 miljardiin euroon vuodesta 2017 vuoteen 2030 mennessä.

"Kun EU:n asettamien ja hallitusohjelmaan kirjattujen energia- ja ilmastotavoitteiden mukaista lakia alettiin valmistella vuonna 2008, tuulisähkön tuotanto oli Suomessa lähes nollassa. Valmistelussa päädyttiin esittämään hallitukselle kuluttajarahoitteista mallia, mutta perustuslaillisista syistä tuen rahoitus muutettiin lopulta budjettirahoitteiseksi", kertoo johtava tilintarkastaja Pertti Saarelainen. "Samalla hallinnollisesti päätetty takuuhintainen syöttötariffi – markkinahinnan ja tuottajalle maksettavan tavoitehinnan erotus – siirsi markkinahinnan alenemisriskin valtiontalouteen ja veronmaksajille", hän tiivistää.
VTV:n selvityksen mukaan tuulivoimatuotannon tukeminen syöttötariffilla on osoittautumassa ennakoitua kalliimmaksi tukijärjestelmäksi. Vuonna 2011 markkinahinta kääntyi laskuun noin 50 eurosta ja päätyi vuonna 2015 noin 30 euroon megawattitunnilta.
Markkinahinta 33 euroa/MWh aiheuttaisi tukikaudella 2017–2030 runsaan 3 miljardin euron menot. Hinnalla 50 euroa/MWh tuki jäisi hieman yli 2 miljardiin euroon. Tuulivoiman osuus sähkön kokonaistuotannosta jää tukitoimien ja tuotannon lisäyksen jälkeenkin vain noin 3,5 prosenttiin kokonaistuotannosta ja alle 3 prosenttiin kulutuksesta.
Kun vuodesta 2016 alkaen tuulisähkön tavoitehinta on ollut 83,50 euroa/MWh ja esimerkiksi tariffijaksolla 3/2016 markkinahinta oli kolmen kuukauden keskiarvolla 31,62 euroa/MWh, tuottajalle maksettava osuus oli 51,88 euroa/MWh eli yli 60 prosenttia tavoitehinnasta.  [vtv, te]

Tämäkin raportti osittaa, kuinka syöttötariffit ovat lähtökohtaisesti väärä tapa tukea päästötöntä energiantuotantoa. Jääköhän tämäkin raportti ilman seurausvaikutuksia kuten monet muut VTVn viisaat paperit. Tästä löytyy VTVn koko raportti Syöttötariffi tuulisähkön tuotannon tukemisessa (48p, 10.44MB).

4.4.2017

Aurinko voitti tuulen 2016

Last year marked the first time since 2013 that solar energy growth outpaced wind energy, according to a new report from the International Renewable Energy Agency (IRENA). Solar saw a record 71 GW of new capacity in 2016, while wind increased by 51 GW.
Global renewable energy generation capacity increased by 161 GW in 2016, making the strongest year ever for new capacity additions and bringing the global total capacity to 2,006 GW, according to the report Renewable Energy Capacity Statistics 2017[rew]