24.4.2015

Suomestako edelläkävijä päästöjen vähentämisessä?

Valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmä (sic) teetti TNS Gallupilla kyselytutkimuksen suomalaisten ilmastonäkemyksistä. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi olla edelläkävijä päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönotossa. Tämän syötetyn mielipteen perusteella ohjausryhmä tuli tulokseen, että Suomesta tulisi globaali edelläkävija päästöjen vähentämisessä. Oikeasti useissa maissa asetetut tavoitteet ja jo saavutetut vähennykset ovat selvästi Suomea korkeammalla tasolla.
Mutta ykköseksi pitäisi tässäkin päästä. Voi tätä omnipotenssin ja epäuskottavuuden määrää!

17.4.2015

CO2-talteenotto toimii

The world's first full-scale carbon capture and sequestration (CCS) facility of its kind at a commercial coal plant is performing better than expected, officials from SaskPower, the Canadian facility that owns the plant, said at a recent meeting in Washington, D.C.
SaskPower's president and CEO, Michael Marsh, described the CCS prototype project at a retrofitted unit at Boundary Dam, Saskatchewan, as "a phenomenal achievement that demonstrates what is possible." [enr]

12.4.2015

Talvivaara: Vapaavuori tekemässä kataiset

Elinkeinomin Jan VAPAAVUORI on toiminut ponnekkaasti mutta tuhoisasti Talvivaaran asioissa:
 • Ei hoitanut Talvivaaralle sen tarvitsemia veden juoksutuslupia.
 • Ajoi Talvivaara Sotkamo Oyn konkurssiin ja valtion haltuun & vastuulle (katso kirjoitukseni 07 Nov 2014 ja 27 Feb 2015).
 • Sekaantui maan oikeudenkäyttöön vaatimalla yrityssaneerauksessa olevan pörssiyhtiö Talvivaara Oyn panemista konkurssiin.
 • Ei onnistunut löytämään lupaamaansa "ulkomaista isoa teollisuusyritystä" pesää ostamaan, vaikka niitä oli tarjolla.
 • Teki 12.03.2015 ehdollisen sopimuksen konsulttiyhtiö Audley Capital Advisors llpn kanssa. Kyseessä on muutaman henkilön 2004 perustama pikkupulju, jonka toiminnasta ei julkisuudessa ole mitään tietoja!
 • On antanut vesien kerääntyä uusien lupien puutteessa.
 • On nyt hyväksymässä ympäristönsuojelulain mukaisen, kriisitilanteita koskevan poikkeusmenettelyn ja uuden purkuputken; tätä ei sallittu yksityiselle yritykselle, mutta valtiolle itselleen se näyttää sopivan.
 • Seurauksena yli 80,000 osakkeenomistajaa menettävät rahansa ja veronmaksajien piikkiin menee vielä yli 400 miljoonaa euroa.
Nyt Vapaavuori on tekemässä kataiset ja lähtee Euroopan investointipankkiin Luxemburgiin (katso kirjoitukseni 31 Jan 2015).
Pohjois-Suomen avi antoikin 22 Apr 2015 Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle luvan rakentaa purkuputki Nuasjärveen.

3.4.2015

Tuulivoimalle miljardituki

Lappeenrannan teknillinen yliopisto julkisti 28.01.2015 loppuraportin Sitran rahoittamasta tutkimuksesta "Tukimekanismeja ja tavoitekonflikteja Euroopan nykyisillä sähkömarkkinoilla". Sen mukaan
 • Tänä vuonna Suomen valtion tuen arvioidaan olevan noin 140 miljoonaa euroa.
 • Kansalaiset maksavatkin tuulivoimaoperaattoreille kahdesta kolmeen miljardia euroa, jotta nämä tuottavat satunnaisesti tuulivoimasähköä, joka kattaa vain muutaman prosentin koko maan sähköntuotannosta.
 • Meneillään on yksi taloushistoriamme suurimmista tulonsiirroista yksityisiltä kansalaisilta suurelta osin ulkomaisista pääoma-sijoittajista koostuvalle toimialalle.
Samaan typeryyteen ja laskutaidon puutteeseen ovat sortuneet muutamat muutkin maat, ja tukia ollaankin nyt leikkaamassa, kuten olen jo parin vuoden ajan kirjoittanutkin. Lue raportti tästä (33 p, 0.67 MB).