9.10.2015

Hallitus listannut ongelmalliset EU-säädännöt

Hallitus teki listan ongelmallisista EU-säädännöistä, sekä voimassaolevista että tiedossa olevista tulevista. Näiden joukossa on kaksi rakennusten energia-asioita koskevaa säädöstä:

Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) sisältää velvoitteita toimenpiteiksi, joiden osalta ei ole huomioitu riittävästi kustannustehokkuutta. Tällaisia ovat muun muassa ylimitoitettu julkisten rakennusten peruskorjausten määrä, energiansäästölle ja sen seurannalle asetetut kohtuuttomat vaatimukset ja vaatimus asuntokohtaisesta lämmönmittauksesta. Komission tulisi direktiivin toimeenpanossa hyväksyä jäsenmaakohtaisesti joustavat ja kustannustehokkaat vaihtoehtoiset toimeenpanotoimet.
 
Rakennusten energiatehokkuus direktiivi (2010/31/EU) sisältyy komission REFITohjelmaan. Direktiivi arvioidaan vuoden 2017 alkuun mennessä siitä saatujen kokemusten ja tapahtuneen edistyksen valossa.

On paikallaan puuttua kustannustehokkuuteen; vielä kun ympmin oppisi laskemaan. Jälleen nähdään, kuinka valtio itkee julkisille rakennuksille asetetuista määräyksistä, mutta tavallinen kansa maksakoon.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.