24.11.2016

Uusi Energia- ja ilmastostrategia – Ei hyvä!

Vain kolme vuotta sitten maaliskuussa Kataisen hallitukselta tuli ulos Kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Paperi sisälsi täysin epärealistisia tavoitteita, ja useat siinä luvatut toimenpiteet ovat jääneet tekemättä; katso  http://energiatyhmyrit.real.fi/2013/03/entapa-suomen-energia-ja.html. Tänään hallitus julkisti etukäteen hehkutetun uuden strategiapaperin. Tarkastelen sitä lyhyesti seuraavassa yleisen strategiarakenteen pohjalta:

Päämäärä 2050

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Suomi on sitoutunut EUn asettamaan tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä (Energia- ja ilmastotiekartta 2050, 16.10.2014).

Tavoitteet 2030 mennessä
 • Uusiutuva energia 50 % energian loppukäytöstä.
 • Omavaraisuus 55 % energian loppukäytöstä.
 • Öljyn energiakäytön puolitus vuoteen 2005 verrattuna.
 • Tieliikenteen biopolttoaineet energiasisältönä sekoitusvelvoite 30 %.
 • 250,000 sähköautoa ja 50,000 kaasuautoa.
 • Luovutaan kivihiilen energiakäytöstä.
Toimenpiteet 2017-2030
 • Otetaan käyttöön teknologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden perusteella maksetaan sähkön tuotantotukea ainoastaan kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille.
 • Pakkolaki kivihiilen energiakäytön lopettamiseksi.
 • Rahaa sähkö- ja kaasuauton ostajille 100 MEUR vuosille 2018-21; summaa per auto ei sanota, mutta julkisuudessa on puhuttu 4,000 EUR ostopalkkiosta.
 • Selvitys tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista
 • Paperin mukaan uusien toimien kustannukset 14 vuoden aikana yhteensä olisivat keskimäärin 207 MEUR vuodessa (tuet 105 + veromenetykset 102); näiden lisäksi tulevat nykyiset tuet 219 MEUR vuodessa.

 Muutamia kommentteja:
 • Tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjaksi olisi pitänyt ottaa CO2-päästöt eli hiilijalanjälki!
 • Ajattelu perustuu edelleen erilaisiin tukiin, ei oikeasti vapaaseen kilpailuun.
 • Tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat pääosin puupohjaiseen bioenergiaan.
 • Nollapäästöisestä ydinenergiasta ei sanota mitään.
 • Hajautettu energiantuotanto jätetty ulos; koko ajattelu perustuu energian ja sähkön keskitettyyn tuotantoon ja jakeluun.
 • Aurinkoenergia ja sille jo kolme vuotta sitten luvattu nettolaskutus jätetty pois, vaikka omakotitalojen omistajat olisivat valmiita investoimaan aurinkopaneeleihin omilla rahoillaan; katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/02/finsolarin-tavoitteet-nettolaskutus.html.
 • Sisäilman lämpötiloista ja suhteellisesta kosteudesta ei sanota mitään.
 • Kaikkein saastuttavimman fossiilisen energialähteen eli turpeen (CO2-päästö 377.34 g/kWh) tukea jatketaan.
 • Vielä ihmettelen sitä, että min Olli REHNin ohella myös min Kai MYKKÄNEN on alkanut hehkuttamaan 2030 tavoitteita "ensimmäisenä maailmassa". Oikeasti ainakin viidessä maassa on vastaavat tai paremmatkin tavoitteet hyväksytty jo aikaisemmin; ja ilman pakkolakia, katso alla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.