11.11.2016

Terrafame jatkaa ja saa 100 MEUR lisää rahaa

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 11.11.2016 Terrafamen kaivostoiminnan tilannetta. Ministerivaliokunta linjasi, että Terrafame Group Oy ja Terrafame Oy voivat jatkaa käynnissä olevia yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja tarvittaessa myös 31.12.2016 jälkeen, jos tämä on tarkoituksenmukaista parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saavuttamiseksi.
Lisäksi ministerivaliokunta puolsi esitystä, jonka mukaan valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen täydentävään esitykseen varattaisiin 100 miljoonaa euroa Terrafame Group Oy:n lisäpääomitukseen.

Valtion = veronmaksajien sijoitusten, tukirahojen ja sitoumusten yhteissumma onkin nyt jo 800 MEUR; katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2015/06/hallitus-esittaa-lisatalousarvioesityks.html.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.