19.12.2015

Olli REHN: Sähkön tasalaskutus - Rest in Peace?

Olen vuosia taistellut sähkön tasalaskutuksen puolesta. Se on sisältänyt kirjoittelua eri lehtiin, yhteydenottoja ministereihin ja kansanedustajiin sekä lopulta kantelun oikeuskanslerille Koko historia löytyy tästä blogista. Seuraavassa eräitä tapahtumia kronologisessa järjestyksessä.
 • Kymmeniä vuosia meillä oli käytössä hyvin toimiva sähkön tasalaskutus kera vuotuisen tasauslaskun.
 • 2012 Pakkoasennettiin viimeisetkin etälukumittarit, joiden kustannus yhteensä 750 MEUR. Nyt puolen miljoonan sähkölämmitteisen omakotitalon omistajat joutuvat talvella aina jännittämään seuraavassa kuussa tulevan kulutuksen mukaisen sähkölaskun suuruutta; riittävätköhän rahat.
 • 20.03.2013 Hallituksen esitys 20/2013 Sähkömarkkinalaiksi: Lakiesityksen 69§ mukaan ”Maksutapoina on tarjottava ainakin laskutusjakson mukaiseen kulutukseen perustuva vaihtoehto sekä kuluttajan arvioituun todennäköiseen vuotuiseen sähkönkulutukseen perustuviin tasasuuruisiin maksueriin perustuva vaihtoehto.” Siis tasalaskutus säilyisi.
 • 16.04.2013 Fortum esitti valiokunnalle, että ” Näkemyksemme mukaan erilaiset maksuvaihtoehdot tulisi jättää toimijoiden vapaasti kehitettäviksi erottautumis- ja kilpailukeinoiksi.” Vastusti tasalaskutusta.
 • 11.06.2013 Mauri PEKKARISEN johtama eduskunnan talousvaliokunta antoi lausuntonsa asiasta. Vaikka lausunnossa sanottiin, että ”laskutussäännöstä muutetaan siten, että kuluttajien valinnanmahdollisuus edelleen turvataan.”, niin kuitenkin 69§stä oli poistettu vaatimus tasalaskutuksesta!
 • 09.08.2013 elinkeinoministeri Jan VAPAAVUORI allekirjoitti huonon lain, vaikka oli eduskunnassa luvannut tasalaskutuksen säilyvän vaihtoehtona.
 • 01.09.2013 Sähkömarkkinalaki astui voimaan.
 • 25.09.2013 Fortum lupasi Länsiväylä-lehdessä tasaeriin perustuvan laskumahdollisuuden jatkuvan
 • 13.01.2014 Tein Fortumille vaatimuksen tasalaskutuksen jatkamisesta. Saman vaatimuksen tein myös energiatoimittajalleni Etelä-Savon Energialle.
 • 23.01.2014 Siirtoyhtiöni FORTUM vastasi vaatimukseeni myönteisesti: ”Tasamaksusopimus on toistaiseksi voimassaoleva. Tulet saamaan postitse vahvistuksen tasamaksupalvelun käyttöönotosta.” 18.02.2014 kuitenkin sain puhelinsoiton, jonka mukaan asian toteuttaminen viivästyy. Sittemmin ei mitään kehitystä.
 • 31.03.2014 Energiavirasto antoi päätöksen koskien Olli Rausteen tekemää tutkintopyyntöä esillä olevassa asiassa. Päätöksestä 07.04.2014 antamassa tiedotteessaan Energiavirasto sanoo: ”Sähköverkonhaltijoilla ja sähkön myyjillä ei ole velvollisuutta tarjota tasaerä-laskutusta”
 • 29.04.2014 Tein kantelun Energiaviraston toiminnasta oikeuskanslerille tavoitteena tasalaskutuksen palauttaminen.
 • 16.05.2014 Etelä-Suomen Energia lähetti emailin ”Fortum ei ole lähestynyt meitä vielä lukema-asialla, mutta heti, kun saamme heiltä tiedon, etteivät lähetä enää kuukausittaisia lukemia, voimme siirtyä tasaerälaskutukseen kohdallanne. Meidän kannaltamme asiassa ei ole ongelmaa. Kuten aiemmin totesinkin, meillä on tälläkin hetkellä asiakkaita, joilla on toimiva tasaerälaskutus.”
 • 09.10.2014 Valtioneuvosto antoi eduskunnalle esityksensä 182/2014 energiatehokkuuslaista. Samassa yhteydessä ilman mitään perusteluja hallitus esittää myös sähkömarkkinalain muuttamista. Esityksen 69§ mukaan "Loppukäyttäjälle toimitettu sähkö on laskutettava tosiasiallisen kulutuksen perusteella."
 • 27.10.2014 Lähetin eduskunnan talousvaliokunnan jäsenille perustellun esityksen tarvittavasta pykälämuutoksesta, jolla tasalaskutus turvattaisiin.
 • 04.12.2014 Mauri PEKKARISEN johtama eduskunnan talousvaliokunta antoi lausuntonsa asiasta. Vaikka lausunnon perusteluissa sanottiin, että ”valiokunnan tarkoituksena oli turvata tasalaskutusta vastaavat järjestelyt. Valinnanmahdollisuuden eri vaihtoehtojen välillä täytyy näin ollen kohdistua siihen, millä tavalla käyttäjä voi tasata sähkölaskuista koituvaa kustannustaakkaa tasaisemmin kalenterivuoden ajalle.”, niin kuitenkin 69§ säilyi muuttumattomana. ð Sähkön tasalaskutus haudattiin!
 • 18.09.2015 Oikeuskansleri lähetti päätöksensä kanteluuni. Sen mukaan Eduskunnan talousvaliokunnan tarkoituksena oli turvata tasalaskutus. Kun sähkömarkkinalaista kuitenkin poistettiin velvollisuus tasalaskutuksen tarjoamiseen, on lainsäätäjän tarkoitus jäänyt tulkinnanvaraiseksi. Loppulausuma: "Saatan oikeuskanslerinvirastoon saapuneista kanteluista ja Energiaviraston lausunnossaan toteamasta ilmenevän sähkömarkkinalain maksutapoja koskevien säännösten tulkinnanvaraisuuden työ- ja elinkeinoministeriön tietoon." Tääsä yhteydessä on vielä paikallaan toistaa Energiaviraston röyhkeä lausunto 17.06.2015 oikeuskanslerille: ”Energiavirasto huomauttaa, että sähkömarkkinalain osalta tulkintavalta kuuluu virastolle ja muille asianomaisille lainkäyttöelimille eikä lainsäätäjille.”
 • 23.11.2015 Lähetin kyselyn asiasta elinkeinoministeri Olli REHNille.
 • 18.12.2015 Sain ministerin Rehnin vastauksen. Syypääksi onnettomaan tilanteeseen hän asettaa ensisijaisesti (Fortumin lobbaaman) eduskunnan talousvaliokunnan, joka kauniista perusteluistaan huolimatta kahteen kertaan poisti tasalaskutuksen laista. Lisäksi sanoo ”Sähköyhtiöt ovat menneen 2,5 vuoden aikana luopuneet vuonna 2013 vielä käytössä olleista vanhoista laskutus-järjestelmistään. Tässä tilanteessa tasaerälaskutuksen käyttöönotto maksaisi enemmän kuin vuoden 2013 tilanteessa.” Niinpä.
Ehkäpä asia menee vielä oikeuteen…

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.