6.4.2017

Tuulisähköstä 3 miljardin lasku veronmaksajille

Tuulisähkön tukijärjestelmä on tuottajalle turvallinen, mutta valtiolle kallis ja joustamaton, toteaa Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV.
VTV selvitti, onko tuulisähkön syöttötariffi ollut kustannustehokas keino lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tuotantotukilaissa tavoiteltu tuulivoimaloiden 2 500 MVA kokonaiskapasiteetti todennäköisesti saavutetaan, mutta tuen kustannustehokkuus pysyy heikkona niin kauan kuin sähkön markkinahinta on alhaalla. Nykyisellä hintakehityksellä tukimenot ovat nousemassa arviolta yhteensä 2–3 miljardiin euroon vuodesta 2017 vuoteen 2030 mennessä.

"Kun EU:n asettamien ja hallitusohjelmaan kirjattujen energia- ja ilmastotavoitteiden mukaista lakia alettiin valmistella vuonna 2008, tuulisähkön tuotanto oli Suomessa lähes nollassa. Valmistelussa päädyttiin esittämään hallitukselle kuluttajarahoitteista mallia, mutta perustuslaillisista syistä tuen rahoitus muutettiin lopulta budjettirahoitteiseksi", kertoo johtava tilintarkastaja Pertti Saarelainen. "Samalla hallinnollisesti päätetty takuuhintainen syöttötariffi – markkinahinnan ja tuottajalle maksettavan tavoitehinnan erotus – siirsi markkinahinnan alenemisriskin valtiontalouteen ja veronmaksajille", hän tiivistää.
VTV:n selvityksen mukaan tuulivoimatuotannon tukeminen syöttötariffilla on osoittautumassa ennakoitua kalliimmaksi tukijärjestelmäksi. Vuonna 2011 markkinahinta kääntyi laskuun noin 50 eurosta ja päätyi vuonna 2015 noin 30 euroon megawattitunnilta.
Markkinahinta 33 euroa/MWh aiheuttaisi tukikaudella 2017–2030 runsaan 3 miljardin euron menot. Hinnalla 50 euroa/MWh tuki jäisi hieman yli 2 miljardiin euroon. Tuulivoiman osuus sähkön kokonaistuotannosta jää tukitoimien ja tuotannon lisäyksen jälkeenkin vain noin 3,5 prosenttiin kokonaistuotannosta ja alle 3 prosenttiin kulutuksesta.
Kun vuodesta 2016 alkaen tuulisähkön tavoitehinta on ollut 83,50 euroa/MWh ja esimerkiksi tariffijaksolla 3/2016 markkinahinta oli kolmen kuukauden keskiarvolla 31,62 euroa/MWh, tuottajalle maksettava osuus oli 51,88 euroa/MWh eli yli 60 prosenttia tavoitehinnasta.  [vtv, te]

Tämäkin raportti osittaa, kuinka syöttötariffit ovat lähtökohtaisesti väärä tapa tukea päästötöntä energiantuotantoa. Jääköhän tämäkin raportti ilman seurausvaikutuksia kuten monet muut VTVn viisaat paperit. Tästä löytyy VTVn koko raportti Syöttötariffi tuulisähkön tuotannon tukemisessa (48p, 10.44MB).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.