15.9.2015

HSY: Jarrua tiivistämiselle ja kaupunkibulevardeille

Sisäilmauutisten verkkolehdessä 09/2015 oli hyvä artikkeli HSYn kahdesta tutkimuksesta koskien liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun. HSYn julkaisu 2/2015 Ilmansaasteiden terveysriskit teiden ja katujen varsilla sanoo johtopäätöksenään mm: "Helsingin yleiskaavaluonnoksessa ehdotettujen kaupunkibulevardien suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota ilmanlaatuun vaikuttaviin tekijöihin. Arvioinnin perusteella liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski voisi bulevardeilla nousta merkittävästi korkeammiksi kuin tilanteessa, jossa asutus sijaitsisi vastaavalla etäisyydellä avoimesta, nopean ja sujuvan liikenteen väylästä."

HSYn julkaisu 4/2015 Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutus ilmanlaatuun liikenneympäristöissä. Tutkimuksen lopputulos on, että "Liikenteen aiheuttamien ilmanlaatuongelmien ratkaisukeinona kasvillisuudella ja meluesteillä on kuitenkin vain pieni rooli."

Molemmat tutkimukset lyövät korvalle Helsingin tavoitteita tiiviistä kaupungista ja uusista kaupunkibulevardeista. Nyt myös Etelä-Suomen ELY-keskuksen uusi opas (16.09.2015) kiinnittää huomiota melu- ja pienhiukkasongelmiin, jotka syntyvät Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen mukaisille kaupunkibulevardeille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.