17.10.2014

Hiilineutraali Suomi 2050?

Vähän yli vuoden toiminut parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea julkisti 16.10.2014 mietintönsä Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Yllättäen pohjana ei ole käytetty vain puolitoista vuotta sitten annettua valtioneuvoston selontekoa Kansallinen energia- ja ilmastostrategia (katso kirjoitukseni 21.03.2013) vaan VTTn vetämän Low Carbon Finland -hankkeen skenaarioita. Taustalla ovat tietysti myös EUn uudet ilmasto- ja energiatavoitteet 2030 (katso kirjoitukseni 29.01.2014). Seuraavassa raportin piirteitä: 
  • Tavoitteena kasvihuonekaasujen vähentäminen 80-95% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.
  • Uusiutuvan energian osuuden uskotaan nousevan nykyisestä 35% ð 50-60%.
  • Energiatehokkuutta parantamalla ym toimilla uskotaan energian loppukulutuksen vähentyvän nykyisestä  310 TWh ð 250 TWh.
  • Aurinkoenergia ja ilma-ilmalämpöpumppujen tarjoama edullinen uusiutuva energia jätetty jälleen sivuosaan. 
  • Päästöttömän ydinenergian osuus ja tulevaisuus sivuutetaan kokonaan!
Loogisesti tämän paperin pitäisi olla toimenpideohjelma, jolla strategiassa sanotut tavoitteet (mitä, milloin) saavutettaisiin. Mitään toimenpiteitä (miten, kuka, rahat) ei paperissa ole. Oikeasti, nimestään huolimatta juuri tiekartta puuttuu; paperi on vain strateginen mietiskely. Eipä ihme kun komitean puheenjohtajana toimi min Jan VAPAAVUORI. Tästä löytyy parlamentaarinen mietintö (53 pages, 0.90 MB).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.