26.1.2018

Mikroverkot tulevat - mutta ei Suomeen

New Yokin Brooklyn MicroGrid -kokeilussa osa alueen asukkaista tuottaa itse sähköä aurinkopaneeleilla ja myy sitä toisille mikroverkon jäsenille paikallisen mikroverkon kautta. Ylijäämäsähköä asukkaat voivat myös varastoida akkuihin tai sähköautoihin, mistä sitä voidaan myydä naapureille toisina hetkinä.
Vallankumouksellista on se, että asukkaat sekä tuottavat että myyvät sähköä olematta yhteydessä perinteisiin sähköalan yhtiöihin. Ei ihme, että joissakin visoissa suuret voimantuotantoyksiköt ja sähköyhtiöt tulevan hitaasti tiensä päähän mikroverkkojen takia.
Brooklynin mikroverkkoa ovat kehittäneet LO3-yhtiö ja Siemens vuodesta 2016 lähtien. Viime joulukuussa Siemens ryhtyi LO3:n osakkaaksi. Siemensin mukaan lohkoketjualusta kirjaa automaattisesti asukkaiden keskenään käymän sähkökaupan myynnit ja ostot.
Siemensillä on ollut pari vuotta käynnissä oma mikroverkkokokeilunsa eteläsaksalaisessa kylässä. Wildpodsriedin kylässä asuu 2500 ihmistä. Kylässä on otettu käyttöön laajasti tuulella, auringolla, vedellä ja biomassalla tuotettua sähkön- ja myös lämmöntuotantoa 2010-luvulla. Tavoitteena on ollut saada kaikki kylän tarvitsema energia uusiutuvista. Nyt kylä tuottaa vuodessa Siemensin mukaan seitsemän kertaa oman tarpeensa määrän sähköä uusiutuvista. Tavoitteena on, että alueellisten sähköverkkojen ongelmatilanteissa mikroverkot voidaan kytkeä irti alueen sähköverkosta.
Monien energiateknologiaa toimittavien yhtiöiden ja alan tutkijoidenkin mukaan uusiutuvan energiantuotantoon perustuvat mikroverkot yleistyvät väistämättä[t&t]
Suomen tuoreimmissakaan strategioissa ja päätöksissä ei paikallista hajautettua sähkön tuotantoa ja mikroverkkoja sallita, katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/11/uusi-energia-ja-ilmastostrategia-ei-hyva.html.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.