29.1.2014

EUn uudet ilmasto- ja energiatavoitteet 2030

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia alle vuoden 1990 tason vuoteen 2050 mennessä osana kaikilta teollisuusmailta edellytettäviä vähennyksiä (Energy Road Map 2050). 22.01.2014 Komissio julkisti esityksensä EUn ilmasto- ja energiapolitiikan vuoden 2030 tavoitteista ja päästökaupan kehittämisestä. Seuraavassa taulukossa tarkastelen uusia tavoitteita verrattuna nykyisiin 20/20/20 –tavoitteisiin sekä tämänhetkiseen tilanteeseen; näytetyt luvut ovat prosentuaalisia muutostavoitteita vuoteen 1990 verrattuna.

Mikä tavoite
Tilanne nyt
(%)
Tavoite 2020 (%)
Tavoite 2030 (%)
Kasvihuonekaasujen vähentäminen
18
20
40
Uusiutuvan energian osuus
   Suomen tavoite
13
35
20
38
27
oma harkinta
Energiatahokkuuden parantaminen
? 1)
20
25 2)
Biopolttoaineiden osuus
   Suomen omatekoinen tavoite
6
6
10
20 3)
ei tavoitetta
?
Päästökauppa - ETS


uudistetaan <2021
1)  Komissio odottaa jäsenmaiden raportteja kesäkuussa. Komission näkemys on, että tavoitteesta ollaan jäljessä. 
2)  Komission ennakkoarvio; määritellään myöhemmin tänä vuonna.
3)  Tavoite voidaan saavuttaa vain, jos kotimaisen toisen sukupolven kaksoislaskettavien (RES-direktiivi) biopolttoaineiden tuotanto saadaan käyntiin.
Vielä ehdotetaan uutta hallintojärjestelmää, joka perustuu kilpailtua, varmaa ja kestävää energiaa koskeviin kansallisiin suunnitelmiin (national plans for competitive, secure and sustainable energy). Uutta jargonia.
Seuraavassa muutama havainto:
  • EUn osuus maailman CO2-päästöistä 2011 oli vain 11%; tällä osuudella ei voi määräillä koko maailmaa.
  • The European Environment Agency – EEAn tuoreen trendiraportin mukaan yksikään EU-maa ei tule saavuttamaan kaikkia 20/20/20 – tavoitteita.
  • Nykyisin EU eri tavoilla tukee uusiutuvaa energiaa 50GEUR vuosittain. Tämä johtaa kestämättömään tilanteeseen niin kansan- kuin valtiontaloudellisesti, ja vielä ylikorkeisiin sähkön kuluttajahintoihin (kuten Saksassa).
  • Kun tukia on pakko leikata, kuten nyt jo monessa EU-maassa tapahtuukin, lupaavasti alkanut uusiutuvan energian osuuden kasvu tulee hidastumaan.
  • Yllättävää on, että biopolttoaineiden osuutta ei käsitellä lainkaan. Kuitenkin täällä olisi hyviä tavoitteita saavutettavissa kohtuuhintaan; biodiesel, etanoli flexifuel-autoille etc.
EUn ilmasto- ja energiatavoitteet 2030 löytyy tästä, ja seuraavasta laajempi taustapaperi in English. Asiasta löytyy myös kirjoitukseni Rakennuslehdessä #5/2014.

Johtuen EUn tempoilevasta energiapolitiikasta ja päättämättömyydestä Vapo Oy päätti 21 Feb 2014 keskeyttää Kemin Ajokseen kaavaillun toisen sukupolven biodieseltehtaan toteuttamisen. [rl] 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.